Hãy đồng hành trên Facebook

Thiên Chúa Là Tình Yêu

"Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy.Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để."
(Lc 15, 20)


--***--

Lạy Cha đầy lòng bao dung,
xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày,
giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc.
Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui
vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội.(Trích : Rabbouni )

Bạn ơi hãy nhớ:
"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho." (Mt 6,33 )

Và:

"Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta ".(1 Ga 4,10)