AI DỰNG LÊN MA QUỶ

AI DỰNG LÊN MA QUỶ

Các em đang học giáo lý, được hỏi:

- “Ai dựng nên ma quỷ?”

Không em học giáo lý nào dám trả lời: làm sao mà Chúa dựng nên ma quỷ được?

Bỗng một em phá vỡ bầu không khí thinh lặng bằng câu trả lời sau đây:

- “Thưa, Thiên Chúa đã dựng nên thiên thần, và chính thiên thần đã tự mình muốn trở thành ma quỷ.”

Người có tội cũng vậy: chính họ muốn phạm tội để trở thành người có tội, người phản nghịch lại với Chúa.

Sưu tầm.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts