TỜ TIỀN VÀ CÁI KHĂN

TỜ TIỀN VÀ CÁI KHĂN

Giá trị v đng tin cũng như giá tr v con người s không bao gi mt.
Như
ng giá tr v nhân cách, có khi nào li mun tr thành cái gi rách hay không ?

Tờ tin mi rơi ra đường – mi người tranh nhau nht.
Tờ
tin cũ rơi ra đường - mi người cũng tranh nhau nht.

Tờ tin nhàu nát, cũ k, rách rưới ném ra đường… vn đy người tranh nhau nht.

Vấ
n đ cho thy dù là mi, là cũ hay là rách nát là bn thu đi nữa thì nó vẫn là tin và vn mang mt giá tr nht đnh. Đó là giá tr ca đng tiền.

Con ngườ
i cũng thế, dù là cao hay thp, dù là nghèo hay kh, khó khăn hay sung sướng thì vn đu là con người và đu mang mt giá tr chung - đó là giá trị ca con người - Và s chng có ai hơn ai trong cái giá trị đó cả. Cũng s chng có ai là không còn hu ích c nếu mt khi vn mang cái giá trị chung đó, giá tr mt con người.

Thế
nhưng..........
Mộ
t cái khăn trng rơi ra đường – s đy người tranh nhau nht.
Cái khă
n đó b nhum bn, b vết ném ra đường – s vn có người nht.
Như
ng cái khăn đã quá bn, đã rách bươm, nhàu nát vt ra đường – chc chn, s chng có ai nht.

Vấ
n đ ch cái khăn là cái khăn, dù nhum bn hay vàng thì vn có thể dùng li bng cách giặt sch nó đi. Nhưng khi nó đã quá rách nát và quá bẩn thu thì nó không còn là cái khăn na – mà chc chn người ta sẽ gọi nó là cái gi - mt cái gi rách và không còn giá tr.

Lòng tin con ngườ
i cũng thế, mt đi s tin tưởng khác nào đã làm cho mt cái khăn b . Nhưng mt ln này ri li mt thêm nhiu ln na, đ ri mất hết đi mi th thì khác nào ch còn là cái gi rách mà thôi.

Đồ
ng tin và cái khăn – ch là hai ví d đ minh ha.

Như
ng trong cuc sng cũng có nhng cái mang sc thái gn giống y như vậy. Sng và chơi vi nhau – không phi vì giàu nghèo sang hèn cũng chẳng phi vì hơn kém so đo. Bi vì tt c đu bng nhau hết, đu mang một giá tr như nhau. Đó là giá tr con người.

Có điề
u khi sng vi bn, vi anh em. Sng đ cho nhau tin tưởng thì aing đu tr nên uy tín và gn gũi c. Thế nhưng nếu chng may có vn đề xảy ra, thôi thì vn c nên v tha mà b qua cho nhau mt ln, ging như vic git li mt cái khăn đã b vy.

Tuy nhiên có mộ
t vn đ ch là - thà đ còn hơn đng làm nó rách. Chứ đã mt uy tín ri li còn mt lòng tin na thì thì khác nào ch còn là cái giẻ rách mà thôi.

Giá trị
v đng tin cũng như giá tr v con người s không bao gi mt.
Như
ng giá tr v nhân cách, có khi nào li mun tr thành cái gi rách hay không ?

Vậ
y đng tin hay là cái khăn ? Cái khăn hay ch là cái gi - tùy bn chn thôi

Sưu tầm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts