14 ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC PHẬT


 • 1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH 

 • 2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ 

 • 3. THẤT BẠI lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI 

 • 4. BI QUAN lớn nhất của đời người là GHEN TỊ

 • 5. SAI LẦM lớn nhất của đời người là ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH 

 • 6. TỘI LỖI lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU 

 • 7. ĐANG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TỊ 

 • 8. ĐÁNG PHỤC lớn nhất của đời người là VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ

 • 9. PHÁ SẢN lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG 

 • 10. TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ 

 • 11. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là TÌNH CẢM 

 • 12. LỄ VẬT lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG 

 • 13. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT 

 • 14. AN ỦI lớn nhất của đời người là BỐ THÍ.


Sưu tầm.