ƠN TA ĐỦ CHO CON

ƠN TA ĐỦ CHO CON


“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9

Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài :

. Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn

. Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức

. Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót

. Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an

. Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.

Sưu tầm.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts