Skip to main content
Tha thứ cho ai?

Tha thứ cho ai?

Tha thứ để rồi cũng biết nhìn nhận tội lỗi của bản thân. Có thể cái sai của anh em cũng có phần trách nhiệm của tôi. Thế nên, trong nhiều trường hợp chính chúng ta là người cần đến sự tha thứ của người khác.