Skip to main content

Sống Lời Chúa

Bạn hãy chọn cho mình một câu Thánh Kinh để suy gẫm và sống trong tinh thần đó nha.

* * *


___________________
Lời nguyện trích từ: RABBOUNI
(Lời nguyện cho mọi người
Lm. An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)