Skip to main content

Ai là thầy ?

“Chẳng có ai là tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử”. Quyền năng của Đấng Tạo Hóa quả là rất kỳ diệu khi đã tạo ra mỗi người đều có một giá trị rất độc đáo của riêng mình mà không một ai khác có được.

Đi tìm người lý tưởng

Nếu chúng ta muốn được đối xử công bằng, chúng ta hãy sống công bằng đi. Nếu chúng ta muốn được người khác quảng đại với ta, ta hãy đôi xử quảng đại đi. Nếu ta muốn được yêu thương, ta hãy yêu thương đi.