Skip to main content

Chúa tìm Ðồ Ðệ

Chúng ta hãy suy niệm về việc Chúa kêu gọi các đồ đệ theo Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị thầy, nhưng là một vị thầy đặc biệt, khác với mọi vị thầy trên thế gian này, một vị thầy đi tìm đồ đệ, chớ không phải là một vị thầy chờ đồ đệ đến chọn mình

Cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi ta biết điều gì là cần thiết

Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống theo một lối sống phức tạp. Thế nhưng chúng ta lại thường bỏ ra quá nhiều thời gian để đấu tranh với cái phức tạp của cuộc sống trong khi lại phớt lờ đi bản chất đơn giản của nó.

Ngày Mẹ khóc

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối. - Thomas Carlyle