Skip to main content
Tấm màn che phủ

Tấm màn che phủ

Với dung mạo không bị che khuất, với con người mới, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa như một tấm gương, chúng ta sẽ ngày càng sáng chói hơn khi chúng ta được biến đổi giống hình ảnh mà chúng ta phản ánh. Ðó là công việc của Thiên Chúa làm nơi chúng ta.


Mặc áo cưới

Mặc áo cưới

Thiên Chúa yêu thương mời gọi ta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đáp lại, ta phải đổi mới đời sống cho phù hợp với Nước Chúa, với tình yêu của Chúa và với địa vị mới của ta.