Skip to main content

Vẫn nguyên dấu hỏi

Sống thế nào, sống làm sao để tìm gặp ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Sống như thế nào, sống làm sao để mình hạnh phúc và người hạnh phúc. Phải chăng là những dấu hỏi thống thiết từ đáy tâm hồn tôi đương?!

Đâu là con đường đích thực

Cũng như những người trong câu chuyện vui trên, sau khi đã nhận ơn thì mới nhận ra những ơn đó là những điều mình không cần. Có thể chúng ta sẽ chê trách những người trong câu chuyện trên đây, nhưng thử xét một trường hợp rất điển hình.

Bát canh hẹ

Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, tình yêu mến thể hiện qua mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.

Ánh sáng hy vọng

Thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, hãy đốt lên một ngọn nến; thay vì ngồi đó mà than khóc những nỗi bất hạnh của cuộc đời, hãy ra khỏi bản thân và làm bất cứ một điều gì đó hữu ích cho người khác.