Skip to main content
Ngày cuối cùng

Ngày cuối cùng

Làm sao bạn biết được hôm nay không phải là ngày cuối cùng của đời mình? Vì vậy bạn nên suy nghĩ đến ngày hôm nay, như là ngày cuối cùng trên đời. Bạn hãy làm những gì bạn còn cơ hội để làm.

Bà là ai?

Bà là ai?

Chúa Giêsu đã đến để thiết lập mối tương quan đúng đắn giữa con người và Thiên Chúa. Ngài mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân từ tha thứ, và mời gọi chúng ta đáp trả bằng tất cả tình yêu, phó thác nơi Ngài.

Một sự nghịch lý

Một sự nghịch lý

Trong lịch sử, Chúa vẫn hành động như thế, Chúa hạ kẻ kiêu căng, tự phụ và nâng kẻ nghèo hèn, khiêm tốn lên. Có những vị thánh thông thái, tài ba... nhưng các vị ấy đều khiêm nhượng, nhìn nhận quyền năng của Chúa và sự yếu đuối của mình;

Con đường đưa tới vinh quang

Con đường đưa tới vinh quang

Còn Chúa Giê-su, nhân cơ hội các môn đệ tranh cãi sôi nổi ai là người lớn nhất, Ngài chỉ cho họ một cách để trở thành cao cả thực sự. Đó là “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Lời khuyên của thầy

Lời khuyên của thầy

Khi một người chờ đến khi có đủ nguồn lực hay khả năng để làm điều gì đó, hy vọng rằng người đó sẽ sớm nhận ra rằng: chúng ta chỉ đang lấy cớ để biện hộ cho tính ích kỷ này của mình và chỉ là đang cố gắng che đậy sự ngần ngại bước ra mà thôi.