Skip to main content

Điều ngạc nhiên lớn nhất

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi chiêm ngưỡng nghĩa cử của Chủ vườn. Ngài nhìn từng người đang đợi việc và gọi họ vào vườn với ánh mắt chứa chan ân cần và yêu thương. Và đó phải là ‘điều ngạc nhiên lớn nhất!’.