Skip to main content

Vẫn nguyên dấu hỏi

Sống thế nào, sống làm sao để tìm gặp ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Sống như thế nào, sống làm sao để mình hạnh phúc và người hạnh phúc. Phải chăng là những dấu hỏi thống thiết từ đáy tâm hồn tôi đương?!

Đâu là con đường đích thực

Cũng như những người trong câu chuyện vui trên, sau khi đã nhận ơn thì mới nhận ra những ơn đó là những điều mình không cần. Có thể chúng ta sẽ chê trách những người trong câu chuyện trên đây, nhưng thử xét một trường hợp rất điển hình.