Skip to main content
Dung mạo Chúa Cứu Thế

Dung mạo Chúa Cứu Thế

Muốn họa lại dung mạo Đức Kitô, chúng ta cần phải đánh bóng lòng mình cho sạch mọi vết nhơ, mọi tì ố của tâm hồn. Một khi đã nên sáng bóng như gương, chúng ta sẽ tiếp nhận được khuôn mặt rạng ngời của Chúa.


Tình bạn cao cả

Tình bạn cao cả

Cũng vì tình yêu cao quí mà Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang bên cạnh Ðức Chúa Cha, tự nguyện đến trần gian mặc lấy thân phận con người và chia sẻ những vui buồn, sướng khổ của toàn thể nhân loại.