Skip to main content

Chúa hiển linh

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Bởi vì Thiên Chúa chúng ta tôn thờ không phải là vị thần căm lặng ở chốn xa xăm nào, nhưng là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương tự hạ mình đến gặp gỡ và đối thoại với con người.

Vở kịch cuộc đời

Trên chiếc sân khấu cõi đời, người đời như những diễn viên. Thiên Chúa là Đạo Diễn cho vở kịch cuộc đời. Mỗi diễn viên được Đạo Diễn dành cho một khoảng thời gian diễn xuất trên sân khấu cuộc đời ấy. Diễn xong thì rút lui nhường chỗ cho diễn viên khác bước lên...