Skip to main content
Tất cả là hồng ân

Tất cả là hồng ân

Mỗi cá nhân đều độc đáo và không giống bất cứ ai trên thế giới này. Vì thế, Nếu so sánh bản thân mình với người khác, chúng ta sẽ chẳng thể làm được điều gì ngoài việc tự làm khổ mình và vô ơn với Thiên Chúa.