Skip to main content

Tìm gặp Thiên Chúa

Cuộc đời của mỗi chúng ta được viết thành một cuốn sách cho riêng mình, mà Thiên Chúa đã dẫn dắt, tác động lên nó một cách kì diệu, âm thầm và liên lỉ
Tìm gặp Thiên Chúa
Cuộc đời của mỗi chúng ta được viết thành một cuốn sách cho riêng mình, mà Thiên Chúa đã dẫn dắt, tác động lên nó một cách kì diệu, âm thầm và liên lỉ.

Đọc Cựu ước, chúng ta rất kinh ngạc về những kì công mà Thiên Chúa đã thực hiện trên dân Ngài. Tiêu biểu là đoạn Thiên Chúa dẫn dắt dân Ngài qua Biển Đỏ.

Nếu chính chúng ta cũng là con cái Ngài, Thiên Chúa cũng tạo cho chúng ta có những nét lịch sử cá nhân riêng đáng kính ngạc như vậy. Cuộc đời của mỗi chúng ta được viết thành một cuốn sách cho riêng mình, mà Thiên Chúa đã dẫn dắt, tác động lên nó một cách kì diệu, âm thầm và liên lỉ.

Có hai trong số những quyển sách nổi tiếng của Công giáo hình thành theo cách trên, một của thánh Augustino- Tự thuật, một của thánh Theresa-Truyện một tâm hồn.

Dân gian Việt nam có câu “tam thập nhi lập, tứ thập tri bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh”. Nếu cuộc sống chúng ta có đủ chiều dài của quá khứ và những trải nghiệm thăng trầm, hãy chịu khó nhìn ngắm lại nó. Có hai cách để nhìn lại chính mình: theo kiểu trần tục và siêu nhiên. Cách nhìn thứ hai sẽ làm làm lộ ra chiều kích của tâm linh- mà Thiên Chúa là tác giả.

Thiên Chúa là Đấng vượt trội con người cả tư tưởng và ngôn ngữ, Ngài là Thiên Chúa hay dấu ẩn, nên con người càng khó đến gần hay hiểu được nhanh chóng ý định của Ngài. Tuy vậy, Thiên Chúa “không làm gì mà không tỏ lộ ra cho tôi tớ Ngài là các sứ ngôn” (Am 3, 7).

Chúng ta sẽ không thấy hình bóng của Ngài trên mọi nẻo đường chúng ta đi qua nếu không chịu tìm kiếm, suy nghĩ lâu dài và sâu sắc. Tìm kiếm liên tục là thuộc tính cần có đối những ai giải các bài toán lớn (trong tiếng Anh, việc tìm kiếm nhiều lần có nghĩa là nghiên cứu: re-search) .

Chính Đức Maria là mẫu gương sống động cho sự tìm kiếm này. Lúc gặp phải khó khăn, thay vì bỏ cuộc, Mẹ Maria lại dùng một giải pháp “Và Maria giữ lại những điều này lại trong lòng và cứ suy đi nghĩ lại” (Lc 2, 51). Chúng ta bắt gặp câu trên ở hai tình huống, lúc Maria nghe các mục đồng tường thuật lại việc gặp các thiên thần và sau khi đối thoại với Chúa Giêsu trong đền thờ lúc Ngài 12 tuổi.

Tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa là một trải nghiệm có tính cá nhân. Có những cuộc gặp gỡ mạnh mẽ, chóng vánh, trực tiếp như Phaolo trên đường đi Damas. Có cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, lâu dài, gián tiếp như 3 nhà đạo sĩ phương đông, cũng có cuộc gặp gỡ đơn sơ bất ngờ như các mục đồng ở Belem. Tôi tha thiết kêu mời, mỗi chúng ta hãy bỏ ít thời gian để chiêm nghiệm tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mỗi chúng ta lớn lao biết chừng nào. Tình yêu cao vợi ấy không chỉ một lần mà nhiều lần, không chỉ nhiều lần mà mãi mãi. Và như thế chúng ta sẽ hiểu giá trị của câu nói trong năm đức tin, “Tôi biết, tôi đã tin vào ai” (2Tm 1,12)

Thiên Chúa là Đấng trung tín với những lời Ngài hứa, “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúng ta tin vào lời hứa này 100% không? Nếu có, thì còn gì có thể làm cho bạn mất bình an trên con đường về quê Trời nữa.

Đức tin được tăng trưởng một cách tiệm tiến theo qui luật tự nhiên. Bạn đừng lo lắng khi thấy đức tin mình còn kém mà chỉ lo mình không biết liên tục tìm kiếm và nói chuyện với Ngài.