Skip to main content

Hãy vất bỏ buồn phiền, hãy ca ngợi và nhảy mừng

Chúa xin bạn hãy vứt bỏ cái bộ khoác buồn bã, không bằng lòng, cay đắng, lo âu và mặc cảm tội lỗi khỏi bạn.
Hãy vất bỏ buồn phiền, hãy ca ngợi và nhảy mừng
Chúa xin bạn hãy vứt bỏ cái bộ khoác buồn bã, không bằng lòng, cay đắng, lo âu và mặc cảm tội lỗi khỏi bạn.

Chúa xin bạn hãy vứt bỏ cái bộ khoác buồn bã, không bằng lòng, cay đắng, lo âu và mặc cảm tội lỗi khỏi bạn. Chúa xin bạn hãy vứt bỏ tất cả những bộ khoác đó đi. Chúa xin bạn hãy trao cho Chúa những bộ khoác đó. Hôm nay, không có một buồn phiền nào, không có một cảm giác xấu nào, không có một gánh nặng nào, mà Chúa không thể lột bỏ đi cho bạn.

Hãy để Chúa mặc cho bạn chiếc áo trắng tinh. Chúa xin bạn, hãy để Chúa mặc cho bạn. Chúa yêu bạn, Chúa sẽ cho bạn một chiếc áo khác, còn tốt hơn, còn mịn màng hơn là cái áo bạn đang có đó. Bạn hãy nhận lấy niềm vui của Chúa, bình an của Chúa, sung mãn của Chúa. Bạn hãy nhận lấy chỗ của bạn, hãy chiếm lấy nó. Bạn hãy nhận lấy tự do của Chúa làm của riêng bạn.

Hãy nghe lời Chúa, hỡi bạn yêu dấu, bạn đã bắt đầu bước đi, đã bắt đầu đứng vững. Nhưng rồi, bạn đã muốn ngồi xuống, bạn sợ! Hãy nghe Chúa, chính Chúa là Cha của bạn, Chúa muốn củng cố và nâng dậy những đầu gối rã rời. Hãy đón nhận Chúa. Sự vững tin của bạn đâu rồi? Bạn để bị lấy mất những gì Chúa đã đặt, đã để trong tâm hồn bạn sao?

Bạn đã nói rằng Chúa là Vua và là Sức Mạnh của bạn, vậy hãy hết lòng coi Chúa là Vua và là Sức Mạnh của bạn, bạn không có gì phải sợ cả, bạn hãy thực sự tín nhiệm vào Chúa.

Hỡi các bạn, khi các bạn nhìn thấy những gì Chúa đặt để nơi mỗi người, khi các bạn mở mắt ra, và khi Thánh Thần của Chúa mở mắt các bạn ra, người này biết quan tâm đến người kia, các bạn sẽ ở trong niềm vui, các bạn sẽ nhảy lên vì hoan lạc, bởi vì đó là những điều kỳ diệu Chúa đã đặt để trong mỗi người. Nhưng các bạn chỉ thấy quá ít. Chính vì vậy, món quà Chúa muốn ban tặng cho các bạn là các bạn được Thánh Thần mở rộng mắt các bạn ra, người này biết quan tâm đến người kia.

Hãy vất bỏ buồn phiền, hãy ca ngợi và nhảy mừng
Hỡi bạn, hãy nhận lấy Bình An của Chúa, hãy để Bình An của Chúa tràn ngập tâm hồn bạn. Bạn hãy nhận lấy Bình An của Chúa, cho bạn và cho thế giới. Bạn hãy để Thánh Thần dẫn bạn đi, dù trên những con đường bạn chưa biết, cả trên những con đường bạn đã không chọn lựa. Bạn hãy để Thánh Thần của Chúa dẫn bạn đi.

Hãy ca ngợi Chúa, hãy tiếp tục ca ngợi Chúa, ngay cả khi, và nhất là khi mọi sự xem ra như bị ùn tắc, khi mọi cánh cửa xem ra như đóng chặt, khi bạn vẫn còn trong lối cũ thường ngày của bạn, khi mọi sự không được suông sẻ. Bạn hãy tin vào Chúa, lời ca ngợi của bạn có thể giật tung lên hết, như một quả bom, như những hỏa tiễn, bạn hãy tin vào Chúa.

Chúa xin bạn đừng mang gánh nặng của bạn, nhưng hãy trao cho Ngài. Chúa xin bạn hãy trao cho Chúa sự ưng thuận của bạn. Chính Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Chúa muốn mở tung các cánh cửa của bạn để ban cho bạn đời sống mới. Chúa hiện diện đó là để cho bạn. Chúa ở sau cánh cửa này và Chúa gõ một cách nhẹ nhàng…

Bạn tìm kiếm gì hỡi bạn? Bạn vùng vẫy mà không có Chúa. Bạn tìm đạt cho được một mục đích, tìm nắm lấy cuộc sống bạn trong đôi tay bạn. Bạn hãy để Chúa làm, Chúa sẽ ban cho bạn sự sống, không phải chỉ ở trên trời, mà ngay tại trần gian này, một cách cụ thể, bất cứ ở đâu bạn có mặt, giữa lòng những khát vọng sâu xa của bạn. Bạn đừng tìm cách đạt cho được cuộc sống bạn, do chính bạn.

Chúa đã giao ước với người Chúa tuyển chọn. Hãy để Thánh Thần của Chúa làm công việc của Ngài nơi bạn. Bạn đừng có lo âu! Phải, thật chính là công việc của Chúa mà Chúa muốn thực hiện nơi bạn. Công việc của Chúa Thánh Thần. Bạn hãy lắng nghe và đón nhận công việc của Chúa Thánh Thần nơi bạn. Công việc của Chúa, chứ không phải công việc của bạn.

Bóng mây sẽ che phủ bạn. Nhưng Thánh Thần sẽ đến trên bạn. Chính Chúa sẽ làm những gì còn lại. Bạn không phải chiến đấu, chính Chúa sẽ chiến đấu. Bạn hãy tiếp tục ca ngợi Chúa, chính Chúa sẽ làm mọi sự trong bạn, bạn chẳng làm được cái gì đáng kể đâu. Bạn hãy ca ngợi Chúa. Bạn hãy mở rộng lòng bạn ra như cánh hoa dưới ánh mặt trời.

Hãy nhảy mừng lên các bạn hỡi! Hãy nhảy mừng lên hỡi những người công chính, vì các bạn đang ở trong lửa, trong niềm vui. Hãy quay về với Chúa, hãy nhảy mừng lên hỡi các bạn. Hãy lặn ngụp trong lò lửa Trái Tim Chúa, hãy sà vào trong vòng tay của Chúa. Chúa là Cha của các bạn và Chúa sẽ không bỏ các bạn đâu.

Niềm vui của Chúa là sống trọn vẹn thân phận Người Bạn. Chúa vén bức màn phủ kín trên tư tưởng của bạn, bức màn làm tối tăm tư tưởng của bạn. Hãy để Chúa lôi kéo bạn tự trong đáy thâm tâm bạn.

Hãy tín nhiệm vào Chúa, bất cứ bạn đang ở đâu. Chúa không khiển trách bạn chi hết. Chính bạn tự khiển trách mình về nhiều chuyện quá! Hằng núi chuyện! Tại sao bạn không chấp nhận rằng bạn thế nào thì Chúa yêu bạn thế ấy? Hôm nay, chiều nay, ngày mai, không hơn cũng chẳng kém đi, nhưng như chính bạn ngày hôm nay.

Chúa có mặt đó dường như vô hình, nhưng Chúa đang dẫn dắt. Hãy tín nhiệm vào Chúa trong mọi sự. Chính Chúa đang ở gần bạn đây. Chúa rút ra được điều tốt từ trong mọi sự, ngay cả khi bạn bị lầm. Bạn hãy học cảm ơn Chúa, thấy Chúa khắp nơi trong những chi tiết nhỏ mọn nhất. Chúa muốn nói và nói lại cho bạn biết rằng Chúa yêu cả những sự chậm chạp của bạn. Chúa yêu cả những khó khăn của bạn, ngay cả những nóng giận của bạn.

Hãy vất bỏ buồn phiền, hãy ca ngợi và nhảy mừng
Chúa không vất bỏ bạn đâu. Bạn thế nào Chúa yêu bạn thế ấy. Bạn hãy học trút bỏ gánh nặng của bạn vào đôi tay Chúa và bạn sẽ biết được sự Bình An. Bạn hãy ở trong niềm vui, hãy nhận lấy niềm vui của Chúa. Cửa lồng đã mở, những con chim được giải thoát.

Hãy để cho tình yêu của Chúa mang bạn đi. Hãy để cuộc sống bạn trong tay Chúa. Hãy để Chúa hành động trong cuộc đời bạn, đừng quá nguyên tắc bạn ạ, Chúa ít nguyên tắc hơn bạn.

Hãy để Chúa hành động, bạn sẽ thấy hoàn toàn khác. Hãy để Chúa giúp bạn khám phá ra sự sống của bạn. Sự Sống của Chúa trong bạn. Chúa không phải là một khung cảnh sống, Chúa là chính Sự Sống.

Hỡi bạn, bạn còn buồn đó. Bạn còn có những tấm màn buồn che phủ. Hãy để Chúa vén những bức màn đó đi cho bạn. Chúa đến vén những bức màn đó đi cho từng người. Hãy đón nhận niềm vui của Chúa, cho dù nó như còn xa bạn. Hãy để cho niềm vui của Chúa tràn ngập lấy bạn, chính giờ đây Chúa muốn ban nó cho bạn.

Bạn nói rằng Chúa là Chúa sự sống, và bạn nói đúng. Chúa là Chúa Sự Sống, Chúa là Chúa của cuộc sống bạn, dù bạn đang ở tuổi nào, Chúa muốn dạy cho bạn biết sống.

Chúa có một đường lối khác nhau cho mỗi người, để dạy cho bạn biết sống, để làm cho bạn biết cuộc sống của bạn, một cách cá nhân, một cách riêng tư. Hãy biết lắng nghe, hãy biết nhìn, hãy biết biện phân những gì Chúa muốn dạy bạn. Chúa là Chúa Sự Sống. Bạn quá khôn với Chúa, hãy dại khờ một chút với Chúa, đừng giới hạn sự sống của Chúa.

Bạn đừng để niềm vui của Chúa bị héo hắt, và Chúa sẽ hành động. Hỡi bạn, Chúa đang gọi bạn. Chúa đang gọi bạn đến với Chúa. Bạn hãy bỏ xuống đi: những gói ôm, những vấn đề của bạn, những nỗi lo âu to lớn của bạn. Bạn hãy đến với Chúa nhiều, nhiều, thật nhiều nữa đi.

Chúa không thể làm bạn thất vọng đâu. Nhưng bạn phải làm cái bước đi tới đó. Hãy đến sà vào trong đôi cánh tay của Chúa. Chúa có một niềm vui bao la để cho bạn. Những gói ôm của bạn sẽ tung ra và những lo âu của bạn sẽ biến đi. Bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy bạn ở trong một cảnh trí mới mẻ nào đó. Hãy đến với Chúa, ngày hôm nay Chúa vẫn còn gọi bạn, hãy đến. Chúa đợi bạn từ rất lâu rồi.

Hỡi bạn, Chúa không khiển trách bạn chi hết. Chúa mời bạn hãy đi xa hơn nữa, đến tận nguồn, trong thinh lặng và một cách cá nhân. Bạn thật sự muốn điều đó chiều nay chứ? Chúa biết rằng bạn yêu Chúa, Chúa biết rằng bạn trung thành, bạn đang kiếm tìm Chúa. Và một lần nữa, Chúa không khiển trách bạn điều chi.

Chúa mời bạn đi xa hơn nữa với Chúa. Chúa mở cho bạn một cánh cửa, nếu bạn muốn! Chúa dẫn bạn đi xa hơn, ngay từ chiều nay. Chính Chúa đồng hành với bạn, nếu bạn muốn.

Tác giả Lm. Trần Minh Huy, pss
Trích từ : Chúa vẫn thương
Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, pss