Skip to main content

Ơn Ta đủ cho con

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9
A - A+
Ơn Ta đủ cho con
“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – (2Cr 12,9).

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – (2Cr 12,9).

Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài:

* Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn

* Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức

* Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót

* Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an

* Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.

_____Sưu tầm._____
edit