Ơn Ta đủ cho con

Ơn Ta đủ cho con

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – (2Cr 12,9).

Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài :

. Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn

. Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức

. Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót

. Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an

. Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.

Sưu tầm.