Skip to main content

Hai mươi hai câu châm ngôn của thánh nhân Công giáo

Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm - T. Vincent De Paul.
Hai mươi hai câu châm ngôn của thánh nhân Công giáo
Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm - T. Vincent De Paul.

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê - T. Têrêxa Avila.

2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta treo lên đồi Canvê - T. Têrêxa Lisieux.

3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau - T. Bernadette.

4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người - T. Augustinô.

5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa - T Phanxicô Salêsiô.

6. Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa - T. Sophle Barat.

7. Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm - T. Vincent De Paul.

8. Người giàu có đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa - T. Thomas D'Aquin.

9. Làm theo thánh ý của Chúa chưa đủ, mà phải làm một cánh vui vẻ và nhiệt tình - T. Fancols De Sale.

10. Lao động phải được nhận thức và sống như một thiên chức, một sứ mạng, một sự góp phần vào nền văn minh của nhân loại - T. Gioan XXIII.

11. Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn - T. Chrysostone.

Thánh Giá

12. Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình - T. Têrêxa Calcutta.

13. Tha thứ một sự bất công, là nâng mình lên tột đỉnh của nhân đức, là vượt trên bản tính tự nhiên, là bắt chước Thiên Chúa - T. Gregolre De Nysse.

14. Không tốt với người hung dữ là chưa tốt hoàn toàn - T. Phanxicô Assisi.

15. Cho người đói khổ điều họ cần, chính là trả của lại cho họ chứ không phải cho họ cái thuộc về chúng ta - T. Gregolre Le Grand.

16. Càng lãnh nhận nhiều càng kết toán nhiều - T. Gregolre.

17. Phân phát bánh cho người đói ăn là tốt, nhưng tốt hơn là đừng để ai phải đói ăn - T. Augustinô.

18. Miếng bánh bạn giữ lại là của người đói khổ, cái áo bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi - T. Basile.

19. Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân - T Augustinô.

20. Chúa không cần việc làm của chúng ta. Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy - T. Têrêxa Avila.

21. Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn - T. Augustinô.

22. Tôi được sinh ra là sống cho những gì cao quý hơn - T. Talitlao Koka.

+ Mòn mỏi đợi trông
+ Lời nguyện của Mahatma Gandhi