NGƯỜI THỔI HƠI VÀO CÁC ÔNG

NGƯỜI THỔI HƠI VÀO CÁC ÔNG

Những vết chân trên cát cho ta biết có người đã đi qua.
Nhìn hàng cây xa lay động, ta biết có gió.
Ðức Giêsu đã ví Thánh Thần như cơn gió:
"Gió muốn thổi đâu thì thổi...
Chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" (Ga 3,8).
Chúng ta chỉ thấy những dấu vết hoạt động của Thánh Thần,
nhưng không thấy được chính Ngài,
cũng không nắm được đường đi nước bước của Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay đã mô tả
Thánh Thần như hơi thở của Chúa Phục Sinh.
Hơi thở là dấu hiệu của Sự Sống.
Thiên Chúa đã thở hơi vào Ađam vă cho ông sống.
Ðức Giêsu Phục Sinh đã thở hơi trên các môn đệ,
để họ nhận một sự sống mới hoàn toàn.
Ðời sống Kitô hữu là đời sống trong Thánh Thần.

Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ,
Ðức Giêsu đã được đầy tràn Thánh Thần.
Khi lãnh nhận phép rửa của Gioan,
Ngài đã được Thánh Thần ngự xuống và lưu lại.
Cũng chính Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc
để cầu nguyện, ăn chay và định hướng cuộc đời.
Tại Galilê, Ðức Giêsu đã bắt đầu sứ mạng
trong quyền năng của Thánh Thần (Lc 4,14).
Ngài đã nhờ Thánh Thần mà đuổi quỷ (Mt 12,28),
và khi được hân hoan trong Thánh Thần,
Ngài đã thốt lên lời ca ngợi Cha (Lc 10,21).
Quả thật Ðức Giêsu là con người sống trong Thánh Thần,
Ðấng mà Ngài đã nhận được một cách vô hạn (Ga 3,34).

Ðôi khi chúng ta cảm thấy xa lạ với Ngôi Ba,
dù thực sự Ngài là người Bạn, người Thầy
quá ư gần gũi và cần như hơi thở.
Tôi gọi Thiên Chúa là Cha, cũng nhờ Ngài (Rm 8,15).
Nhờ Ngài tôi biết cầu nguyện,
và nếm được sự ngọt ngào của Lời Chúa.
Nhờ Ngài Hội Thánh vẫn được canh tân liên tục
bằng những luồng gió bất ngờ,
những lôi cuốn mạnh mẽ không sao cưỡng lại.
Xin cho tôi can đảm để cho ngọn gió của Ngài
thổi tung mọi sợ hãi, rụt rè, khép kín.
Xin cho tôi lưỡi lửa để tôi ra đi
loan báo Tin Mừng với trái tim bừng cháy.
Xin cho tôi hơi thở của Ngài
để tôi biết sống và yêu nồng nàn.

Gợi Ý Chia Sẻ

  • Mọi sáng kiến canh tân đều có thể là do Thánh Thần thúc đẩy. Trong giáo xứ, gia đình, cộng đoàn hay nhóm của bạn, bạn có gặp thấy những người biết thao thức và dám đưa ra sáng kiến canh tân không?
  • Thánh Thần vẫn lên tiếng qua những người có trách nhiệm, qua bạn bè, qua hoàn cảnh mới cần thích nghi. Có lần nào bạn nghe được lời mời của Thánh Thần không? Bạn đáp lại ra sao?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con.

Xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con
đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
vào những lối mòn quen thuộc,
nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,
cho chúng con khám phá ra
những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô,
và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng Ban Sự Sống,
thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh;
mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
một lễ Hiện Xuống mới,
để con người có thể hiểu nhau hơn
và đón nhận nhau trong yêu thương.

Trích trong ‘Manna’

  • Lời Chúa: (Ga 20,19-23)
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".