Skip to main content

Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa

Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa để chúng con chỗi dậy trong cơn hoạn nạn, để chân trời tình yêu xuất hiện khi hãi hùng làm chúng con lầm lạc.
Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa
Nhờ sự hiện diện kín đáo
ban cho chúng con sự sống mỗi sáng
chúng con có thể yên tĩnh nghĩ đến ngày mai
trong sự bình an và tín nhiệm.

Nhờ sức mạnh nhân hậu,
Chúng con vững tin trong tương lai an lành.
Chúa biết những mong chờ của chúng con,
Chúa là bạn thầm kín trong cuộc sống chúng con.

Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa
để chúng con chỗi dậy trong cơn hoạn nạn,
để chân trời tình yêu xuất hiện
khi hãi hùng làm chúng con lầm lạc.

Xin Lời Chúa cho bình minh xuất hiện,
bình minh của nhân tính biến hình,
để trong chốn mờ đục,
một sinh khí mới xướng lên niềm vui yêu đương.

Dưới chân chúng con sẽ chớm nở cho địa cầu
Công lý và hòa bình, tình thương và chân lý,
và từ tay chúng con, hạt châu ánh sáng
sẽ đến với những ai khao khát lòng nhân từ.

Hiền Hòa chuyển dịch
12 - 07 - 2004
http://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapI-NamC/QN16c_HH.htm

+ Niềm tin của con
+ Vòng tròn có Chúa