Skip to main content

Tám cách giúp sống khiêm tốn

Không có chỗ dành cho Thiên Chúa và điều mới nếu bạn lấp kín lòng mình.
Tám cách giúp sống khiêm tốn
Không có chỗ dành cho Thiên Chúa và điều mới nếu bạn lấp kín lòng mình.

1. Khám phá điều thiện hảo nơi tha nhân
   Ai cũng có thể là thày của ta trong lãnh vực họ chuyên môn.
   Albert Einstein nói : “Tôi chưa gặp ai dốt đến nỗi tôi không học được điều gì từ người ấy”

2. Biết khen cách chân thành
    Hãy nói với người khác điều bạn mến phục. Càng chân nhận khả năng của người khác, trong lời nói bạn càng ít rơi vào cạm bẫy tự kiêu tự đại.

3. Mau mắn nhận khuyết điểm
    Con người ai cũng có sai lầm. Ai vì kiêu căng từ chối nhận lỗi có nguy cơ tái phạm lại lầm lỗi trên, và lạnh lùng với người khác trong cuộc sống.

4. Đừng ngại nói lời xin lỗi
    Lời “xin lỗi” là dấu hiệu thiện chí để điều chỉnh điều sai trái.
    Khi xin lỗi ta xóa đi quá khứ và đặt nền cho quan hệ mới trong tương lai.

5. Chấp nhận giới hạn và nhu cầu của bạn
    Ai cũng có giới hạn và nhu cầu.
    Hãy khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân với lời “Cảm Ơn” chân thành

6. Quảng đại giúp đỡ người khác
    Khi làm việc lành, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (Mt 6,1)
    Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho mình. (Mt 7, 12)

7. Tinh thần cầu tiến, học hỏi không ngừng
    Có bao nhiêu điều bạn có thể học mỗi ngày.
    Thùng rỗng mới kêu to. Càng học càng thấy những gì mình biết chỉ là hạt nước giữa đại dương.

8. Tín thác vào Chúa – nhận ra tất cả là hồng ân
    Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 8)
    Hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17,10)

Anthony
https://www.giaophanbaria.org/suy-niem-guong-song/phut-suy-tu/2013/10/26/tam-cach-giup-song-khiem-ton.html

+ Ðám Ðông Dưới Chân Thập Giá
+ Bữa ăn thiên đàng và hỏa ngục