BỖNG DƯNG TÔI MUỐN NÓI: “CÁM ƠN ĐỜI…”

Sáng hôm nay, bỗng dưng tôi muốn nói: Cảm Ơn Đời … Vì tất cả những gì đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh. ...