CÁM ƠN CON

Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, ba thương mẹ con bội phần. Khi ...