CHÚA SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI TỪNG HAI

CHÚA SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI TỪNG HAI

Gandhi là vị cứu tinh của Ấn Độ, ông rất cảm phục Đức Kitô. Ông đọc Tin Mừng hằng ngày và lấy “bài giảng trên núi” của Chúa làm phương châm...
LÊN ĐƯỜNG THI HÀNH SỨ VỤ  VỚI CHÚA GIÊSU

LÊN ĐƯỜNG THI HÀNH SỨ VỤ VỚI CHÚA GIÊSU

Mười hai môn đệ lên đường theo lệnh Chúa Giê-su mà chẳng mang theo gì cả: không lương thực, không tiền bạc, không mang thêm chiếc áo thứ ha...
HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

Ai đi xa cũng phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì hành trang càng phải chọ...
ĐIỀU BÍ ẨN GIẢN DỊ CỦA HẠNH PHÚC

ĐIỀU BÍ ẨN GIẢN DỊ CỦA HẠNH PHÚC

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay khi có gia đình, có công việc ổn định, nhưng...