CƠ HỘI KHÔNG ĐẾN THEO CÁCH BẠN NGHĨ

Một người thì thầm “Chúa ơi, hãy nói chuyện với con” Và một chú sáo cất tiếng hót. Nhưng anh ta không nghe thấy gì. Vì vậy, anh ta hét ... đọc tiếp ...