CAN ĐẢM BUÔNG TAY

CAN ĐẢM BUÔNG TAY

Đức Giêsu đã khẳng định cho tất cả chúng ta biết rằng: “Ngài là mục tử nhân lành, vị mục tử hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.” (Ga 10, 11)...