BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ TIN

BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ TIN

Đim s mà mi chúng ta đt được trong cuc đi không phi được quyết định bởi chúng ta tr li đúng hay sai bao nhiêu câu hi mà nó được quyết đnh bi ta đã dám la chn đim s nào cho cuc đi mình.

Hôm ấy là ngày đu tiên tôi hc môn Toán vi thy Peter. Va vào lp, thy cho c lp làm bài kim tra đu năm.

Cả
lp ngc nhiên khi thy phát cho chúng tôi ba loi đ khác nhau ri nói:

- Đề
th nht gm nhng câu hi va d và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 đim. Đề th hai có s đim cao nht là 8 vi nhng câu hi tương đi d. Đề th 3 có s đim ti đa là 6 vi nhng câu hi rt d. Các em được quyn chn đ cho mình.

Thầ
y ch cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chn đ th 2 cho chc ăn.

Không chỉ
tôi mà các bn cùng lp cũng thế, chng có ai chn đ th nht c.

Mộ
t tun sau, thy Peter phát bài kim tra ra. C lp li càng ngc nhiên hơn khi biết ai chn đ nào thì được tng s đim ca đ đó, bt kể làm đúng hay sai. Lp trưởng hi thy:

- Thư
a thy ti sao li như thế?

Thầ
y cười ri nghiêm ngh tr li:

- Vớ
i bài kim tra này, thy ch mun th thách s t tin ca lp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đt được đim 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách đ biến ước mơ y thành s thật.

Bài kiể
m tra k l y ca thy Peter đã dy chúng tôi mt bài hc: "Có những vic thot nhìn tưởng như rt khó khăn nên d làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đu tiên. Nhưng nếu không t tin đi đu vi th thách thì chúng ta chẳng biết kh năng ca mình đến đâu và cũng khó vươn ti đỉnh đim ca thành công.

Đ
im s mà mi chúng ta đt được trong cuc đi không phi được quyết định bởi chúng ta tr li đúng hay sai bao nhiêu câu hi mà nó được quyết đnh bi ta đã dám la chn đim s nào cho cuc đi mình.

Sưu tầm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts