Skip to main content

Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn bị GIAO ĐỘNG VỀ ĐẠO CHÚA (TÍN LÝ)

Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.
Đoạn Kinh Thánh gợi ý khi bạn bị GIAO ĐỘNG VỀ ĐẠO CHÚA (TÍN LÝ)
Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Dưới đây là đoạn Kinh Thánh gợi ý cho bạn khi bạn bị GIAO ĐỘNG VỀ ĐẠO CHÚA (TÍN LÝ), từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói điều gì với bạn.

***

Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô chương 4, từ câu 15-18