Skip to main content

Dưới chân Thập Giá gãy tay

Con yêu dấu, hãy nhìn lên Thập giá, Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay! Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy Để thay thế đôi tay Thầy đã mất? Bàn tay này...
Dưới chân Thập Giá gãy tay
Con yêu dấu, hãy nhìn lên Thập giá, Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay! Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy Để thay thế đôi tay Thầy đã mất? Bàn tay này...

Bài thơ này được viết trong một dịp tôi đi tĩnh tâm, có một dì phước đã đưa cho tôi mượn một cây Thập giá, nhưng đôi tay Chúa Giêsu thì lại bị gãy không biết từ bao giờ...

Con yêu dấu, hãy nhìn lên Thập giá,
Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay!
Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy
Để thay thế đôi tay Thầy đã mất?
Bàn tay này...
Đã chạm đến vết thương nơi người hủi,
Đã vuốt lên mi mắt của người mù
Đã nắm tay người con gái Giairô
(Tay cô lạnh vì không còn sự sống...)
Con muốn chăng: áp tim con nóng bỏng
Vào vết thương lở loét của nhân gian,
Vào đêm đen, vào cái chết thế trần?
Con có muốn làm một người như thế?
Con có muốn trọn đời làm chi thể
Để cho Thầy cứu chữa những đau thương,
Để cho Thầy tỏa sáng cõi thiên đường,
Và can thiệp để hồi sinh nhân loại...?
Bàn tay ấy...
Đã hai lần bẻ bánh hầu nuôi sống đám đông,
Đã trao ban ân tình cho Giuđa bội phản...
Con có muốn, con ơi, con có muốn
Bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con,
Bước theo Thầy như của lễ tinh thần,
Và chết đi cho mọi người được sống?
Con có muốn mở lòng con thật rộng,
Hầu đi tìm người bạn xa lánh con?
Con nói đi, con có muốn hay không?
Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?
Con hãy nhớ: đôi tay ngày xưa ấy
Từng rửa chân cho môn đệ thân tình,
Rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh,
Treo thân thể của Thầy lên Thập giá...
Con có muốn làm đôi tay của Thầy
Cho anh em chà đạp,
Cho mọi người trấn áp,
Cho thiên hạ đóng đinh,
Để giúp Thầy hy sinh giương cao trên Thập giá,
Hầu hoàn thành phép lạ là kéo thế gian lên?
Con thấy chăng: đôi tay Thầy đã mất,
Thầy làm sao cứu vớt được gian trần?
Thầy cần con, con có biết hay chăng?
Con từ chối...thì Thầy đành thất bại!

"Thầy chí thánh, chí nhân và chí ái,
Từ đáy lòng hèn nhát của con đây,
Lệ trào mi, con xin đáp lời Thầy:
Vâng, lạy Chúa, xin như lời Ngài dạy..."

"Không!Lạy Chúa, không đâu...
Đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng,
Đây chỉ là tiếng thét của yêu thương...
Con lạy Chúa, xin đừng tin con vội!"

Trần Duy Nhiên

Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)