Skip to main content

Mười một câu châm ngôn sống của thánh An Phong

“Ai chỉ ước ao một mình Thiên Chúa là kẻ giàu có và hạnh phúc nhất đời”
Mười một câu châm ngôn sống của thánh An Phong
“Bất cứ sự bất an nào, cho dù có lý do tốt cách mấy, cũng không thể phát xuất từ Thiên Chúa”.
“Mọi sự tốt lành hệ tại ở lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa tức là thực thi Thánh ý Ngài”.

“Sự giàu có của ta là cầu nguyện”.

“Ngày nào không cầu nguyện là ngày bỏ đi. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào Hoả Ngục”.

“Danh dự là nọc độc của đời sống tâm linh”.

“Ai tin tưởng vào bản thân sẽ phải hư mất. Ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự”.

“Muốn làm đẹp lòng Chúa, phải từ bỏ cái tôi”.

“Ai chỉ ước ao một mình Thiên Chúa là kẻ giàu có và hạnh phúc nhất đời”.

“Khi chúng ta muốn trả lời tất cả những ai muốn nhục mạ chúng ta, thì chúng ta nên cẩn thận dùng giọng nói ôn hòa để nói, bởi vì câu trả lời ôn hòa thì có thể dập tắt sự giận dữ”.

“Nếu bạn được mời đến ăn ở nhà ai, bạn hãy ăn hết mình để người ta được vui. Nhưng bạn hãy ăn sao cho trên đường về, lại có nhà ai mời bạn ăn nữa, bạn vẫn có thể nhận lời đến ăn cho họ được vui”.

“Nếu anh chị em có bất kỳ khuyết điểm tự nhiên nào, dù tâm trí dù thể lý, chúng ta đừng phàn nàn hoặc buồn phiền. Có ai đón nhận một món quà rồi lại ra sức mặc cả về nó bao giờ ? Vậy chúng ta hãy cảm tạ về những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Giả như chúng ta có một khả năng lớn hơn hoặc một sức khỏe tốt hơn, biết đâu vì đó mà chúng ta sẽ bị hư mất”.

“Bất cứ sự bất an nào, cho dù có lý do tốt cách mấy, cũng không thể phát xuất từ Thiên Chúa”.

Bài thú vị khác:
+ Chiếc dù đỏ
+ Vượt núi băng rừng đến tham dự Thánh Lễ