Skip to main content

Chần chờ

Ngày kia Satan họp các đồ đệ bàn tính kế hoạch : - Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn ?
A - A+
Chần chờ
Ngày kia Satan họp các đồ đệ bàn tính kế hoạch :

- Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn ?

- Tôi sẽ rỉ tai họ rằng ”Không có Chúa. Không có Chúa”, con thứ nhất trả lời.

- Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ, họ không thể nào chối có Chúa được.

- Tôi sẽ rỉ tai họ "Chết là hết. Chết là hết".

- Than ôi, sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người.

Satan và các đồ đệ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng một con quỷ khác đứng dậy

- Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho loài người rằng Chúa có thật và chết là chưa hết đâu. Tôi lại còn nói với họ hãy ăn năn đền tội và trở lại với Chúa. Nhưng tôi sẽ rỉ tai họ "Gấp gì, còn chán thời giờ. Gần chết hẳn ăn năn tội, đợi khi nguy hiểm tới rồi hẳn lo phần hồn cũng chưa muộn gì".

Quỷ vương Satan cười ha hả :
- Tuyệt, tuyệt ! Theo kế hoạch này, thế nào chúng ta cũng thành công.

(Trích ”Phúc”)
+ Hai em bé trong máng cỏ !
+ Người bạn !
+ Tiếng chiên con