Skip to main content

Nếu tin, hãy buông tay ra

Tin tưởng phó thác tức là biết nhắm mắt nhảy vào trong khoảng trống, vì biết rằng sẽ có bàn tay vững mạnh giơ ra nắm lấy để khỏi vấp ngã.
Nếu tin, hãy buông tay ra
Tin tưởng phó thác tức là biết nhắm mắt nhảy vào trong khoảng trống, vì biết rằng sẽ có bàn tay vững mạnh giơ ra nắm lấy để khỏi vấp ngã.

  • Tin tưởng phó thác tức là biết nhắm mắt nhảy vào trong khoảng trống, vì biết rằng sẽ có bàn tay vững mạnh giơ ra nắm lấy để khỏi vấp ngã.


Nhảy lao vào chấp nhận gian nan đau khổ trong đời sống người tín hữu là như lao mình vào trong bóng tối, tuy không thấy gì cũng chẳng hiểu biết chi hết, nhưng với lòng tin tưởng chúng ta có thể biết chắc rằng, trong sự tối tăm tinh thần đó có bàn tay Thiên Chúa là Cha sẽ giơ ra nắm lấy trong những lúc và qua những nơi chúng ta không thể ngờ trước.

* * *

Một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay ông bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông : Tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp.

Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn : “Lạy Chúa”. Tuy nhiên bốn bề chỉ có thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu vang. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn : “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin Chúa.”

Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao : “Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế.”

“Không, lạy Chúa, nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất.”

Tiếng ấy trả lời: “Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra.”

Người vô thần thất vọng thốt lên: “Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao !”

Trích “Món quà giáng sinh”

+ Hai con két
+ Người Cha nhân hậu
+ Thư của Chúa Giêsu
+ Phỏng vấn Thượng Đế