Skip to main content

Thiên Chúa tha thứ

Mỗi lần tha thứ, làm như thể Thiên Chúa đã phải vận dụng toàn bộ quyền năng của Người mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi Người tạo dựng nên chúng ta …
Thiên Chúa tha thứ
Thiên Chúa không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta, mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta.

Có một bà cụ già đạo đức trong Giáo xứ vẫn thường nhiều lần bấm chuông xin vào gặp cha xứ để kể lể về những lần Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Cha xứ cho rằng bà lão khéo tưởng tượng, thậm chí đã lú lẫn mê mụi rồi.

Chịu khó ngồi lắng nghe đôi ba lần, cha xứ đâm ra bực mình, muốn khỏi mất thì giờ, ngài nảy ra một ý bèn bảo bà cụ: "Nếu lần sau bà còn được Thiên Chúa hiện ra nữa, bà thử hỏi Chúa xem tôi đã từng phạm những tội gì nhé !"

Bẵng đi mấy tháng liền không thấy bà cụ vào gặp, cha xứ có vẻ khoái chí, cho rằng thế là đã dẹp được một chuyện phiền toái.

Không ngờ, một ngày nọ, nghe bấm chuông đi ra, cha lại ngạc nhiên thấy bà. Không đợi hỏi, bà lão kể ngay: "cha ơi, con chờ mãi, đêm qua Chúa Giêsu lại hiện ra với con, nhớ lời cha dặn, con đã hỏi, và Chúa đã trả lời rằng Người đã quên hết những tội cha đã phạm...!"

* * *

Trong tiếng anh, từ ngữ "Deep"(cao cả) cũng đồng nghĩa với từ ngữ "Depth"(thẳm sâu). Thật vậy, sự cao cả cũng là sự thẳm sâu nhất nới Thiên Chúa chính là lòng xót thương. Thiên Chúa không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta, mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta.

Mỗi lần tha thứ, làm như thể Thiên Chúa đã phải vận dụng toàn bộ quyền năng của Người mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi Người tạo dựng nên chúng ta...

(Sưu tầm của cha Tiến Lộc)
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Tha thứ
(Lm.Lê Quang Uy sưu tầm và biên soạn)