Skip to main content

Giá trị của một người bạn trăm năm

Cha chia vui với con vì con đã chọn được người bạn đời xứng đáng.
Giá trị của một người bạn trăm năm
Một thanh niên đến gặp Cha Sở để xin học Giáo lý hôn nhân. Cha hỏi :

- Người vợ sắp cưới của con như thế nào ?
- Thưa cha, cô ta đẹp lắm.
Cha sở liền viết một con số không lên tờ giấy trước mặt.

- Rồi thế nào nữa con ?
- Thưa Cha, cô ta thuộc một gia đình giàu có.
Cha sở viết thêm một con số không nữa.

- Rồi sao nữa con ?
- Cô ta rất đảm đang cha ạ.
Lại thêm một con số không nữa.

- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta thông minh lắm.
Thêm một con số không khác.

- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta rất đạo đức.
Cha sở mỉm cười nhìn anh, và sung sướng viết một con số một trước những con số không vừa rồi, rồi nói :
- Cha chia vui với con vì con đã chọn được người bạn đời xứng đáng.

(Trích ”Phúc”)
+ Cách chữa cháy diệu kỳ
+ Thiên Chúa Quan Phòng