GIÁ TRỊ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN TRĂM NĂM

Một thanh niên đến gặp Cha Sở để xin học Giáo lý hôn nhân. Cha hỏi :

- Người vợ sắp cưới của con như thế nào ?
- Thưa cha, cô ta đẹp lắm.
Cha sở liền viết một con số không lên tờ giấy trước mặt.

- Rồi thế nào nữa con ?
- Thưa Cha, cô ta thuộc một gia đình giàu có.
Cha sở viết thêm một con số không nữa.

- Rồi sao nữa con ?
- Cô ta rất đảm đang cha ạ.
Lại thêm một con số không nữa.

- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta thông minh lắm.
Thêm một con số không khác.

- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta rất đạo đức.
Cha sở mỉm cười nhìn anh, và sung sướng viết một con số một trước những con số không vừa rồi, rồi nói :
- Cha chia vui với con vì con đã chọn được người bạn đời xứng đáng.

(Trích ”Phúc”)