Skip to main content

Vào Thiên Đàng

Để vào thiên đàng, chúng ta cũng phải nhảy - ngay cả khi chúng ta là những con ốc.
Vào Thiên Đàng
Truyện kể: “Con vật đầu tiên xuất hiện ở cổng thiên đàng là Ốc. Thánh Phê rô cầm gậy, gõ nhẹ vào vỏ ốc hỏi :
- Chú Ốc nhỏ bé, con tìm gì ở đây ?’
- Tìm sự vĩnh cửu.

Thánh Phêrô cười hỏi tiếp :
- Sự sống vĩnh cửu ! Và con định làm gì với sự vĩnh cửu ?
- Xin Ngài đừng cười. Con có phải là một trong những tạo vật của Chúa không ? Giống như tổng lãnh thiên sứ Micae, con là tổng lãnh thiên sứ Ốc.

- Đôi cánh, ngọn kiếm và giầy đỏ tổng lãnh của con đâu ?
- Ở trong con, chúng đang ngủ và chờ.

- Chờ gì ?
- Chờ phút trọng đại.

- Phút trọng đại nào ?
- Phút này- bây giờ !

Vừa nói xong bây giờ, nó liền nhảy một bước lớn vào thiên đường”.

Để vào thiên đàng, chúng ta cũng phải nhảy - ngay cả khi chúng ta là những con ốc.

Trích: Chuyện minh họa lời Chúa
+ Phép lạ (ngày Phục Sinh)
+ Ngài vẫn đợi chờ