Skip to main content

Cái chậu nứt

Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác dù phần cộng tác của chúng ta thật nhỏ bé. Ngay cả trong khó khăn, thất bại và thậm chí tội lỗi.
Cái chậu nứt
Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác dù phần cộng tác của chúng ta thật nhỏ bé. Ngay cả trong khó khăn, thất bại và thậm chí tội lỗi.

Một người có hai chiếc chậu lớn để gánh nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt, vì vậy khi gánh nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật sự xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

"Ngươi xấu hổ về chuyện gì?".

"Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!".

"Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".

Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa thật rực rỡ.
Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nước. "Tôi xin lỗi ông!".

"Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng thế này đâu". Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái chậu nứt, hãy biết tận dụng vết nứt của mình.

* * *

Có những việc thật tốt đẹp, ai cũng thấy là cần thiết phải làm, thế nhưng xét theo phương diện nhân loại thì thật là “lực bất tòng tâm.” Chúng ta thường viện dẫn lý do đó để thoái thác những công việc bổn phận của mình.

Lời Chúa nhắc nhở bạn và tôi rằng không phải chúng ta làm, nhưng là chính Chúa. Ngài mời gọi chúng ta cộng tác dù phần cộng tác của chúng ta thật nhỏ bé. Ngay cả trong khó khăn, thất bại và thậm chí tội lỗi, Chúa vẫn muốn bạn là cộng sự viên đắc lực của Ngài, bạn đừng từ chối nhé.

Lạy Chúa, Chúa muốn con cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ thế giới. Xin cho con luôn nhiệt thành với nhiệm vụ cao cả này, dù con nhận thấy mình chỉ là kẻ mọn hèn.

________Sưu tầm___

+ Hai em bé trong máng cỏ !
+ Người bạn !
+ Tiếng chiên con