Skip to main content

Có bao nhiêu cây trong một hạt ...

Những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảng khắc trong cuộc đời của bạn... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.
Có bao nhiêu cây trong một hạt ...
Những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảng khắc trong cuộc đời của bạn... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.

Một hạt nhỏ bé sẽ trở thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trở thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế... Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt?

Không có cây trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào.

Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây.

Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời.

Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảng khắc trong cuộc đời của bạn... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.

Chúng đang chờ để trổ thành cây, rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.

Bạn thân mến!

  • Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn. Hãy nghĩ về điều đó.

    Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì.

    Và bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.

Tác giả: Khuyết Danh