Skip to main content

Lên Thiên Đàng cùng ngày với Đức Mẹ

Lợi được người anh em còn hơn được cả thế giới, thì một chút nhọc công có đáng gì!
Lên Thiên Đàng cùng ngày với Đức Mẹ
  • “Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được một người anh em” (Mt 18,15)

Một cha sở kể lại cách đây ít năm, một gia đình gặp khó khăn đến xin ở nhà xứ ít ngày, vì họ mới bị cháy nhà và người cha đang đau nặng. Nhưng, cha cũng biết gia đình này khô khan, từ lâu không ai xưng tôi rước lễ!

Lúc đầu, cha từ chối! Nhưng sau nghĩ lại, cha bằng lòng cho họ tá túc ít bữa... Hôm lễ Đức Mẹ lên trời, giáo dân từ các họ lẻ kéo về mừng lễ đông nghịt. Đột ngột, ông già ở trọ bệnh nguy kịch, cha sở phải bỏ ăn sáng, lo liệu các phép cho ông. Lát sau, ông lão qua đời...

Mệt nhoài vì công việc mục vụ, giải tội quá lâu, làm hai lễ liền, tiếp bao nhiêu người mới đến, với đủ thứ rắc rối phải giải quyết; lại thêm cái chết của ông già này trong nhà xứ, cha có vẻ khó chịu. Cha thầm nghĩ: “Rối tinh rối hẹ lên như thế này, mà lại còn thêm chuyện nữa. Chúa tính làm sao chẳng biết? Chọn ngay lúc này mà chết!”

Đang lúc bực dọc như vậy, một người giáo dân lại nói: “Chà, ông già này thật tốt phước, lên thiên đàng cùng ngày với Đức Mẹ!”

Sau đám tang, con trai và con dâu ông xưng tội rước lễ lại.

(Lợi được người anh em còn hơn được cả thế giới, thì một chút nhọc công có đáng gì!)"

Nguồn: http://tinmung.net/MinhHoa/

Xem thêm:
+ Không quá muộn để nên thánh
+ Lời hứa tuyệt diệu