Skip to main content

Dấu chân Chúa

Mặt trời lên với tất cả vẻ huy hoàng. Những người Ả-rập chỉ tay và nói : “Ông thấy dấu chân của Chúa ở đó”.
Dấu chân Chúa
Mặt trời lên với tất cả vẻ huy hoàng. Những người Ả-rập chỉ tay và nói : “Ông thấy dấu chân của Chúa ở đó”.

Một nhà khoa học Pháp đi ngang qua sa mạc và ông đem theo một vài người Ả-rập làm hướng dẫn viên. Hoàng hôn buông xuống, những người Ả-rập trải thảm ngồi cầu nguyện. Nhà khoa học hỏi :
- Các anh đang làm gì thế ?
- Chúng tôi cầu nguyện.
- Với ai ?
- Với Đức Allah.
- Đã bao giờ các anh thấy, chạm đến hay sờ được ngài chưa ?
- Chưa.
- Các anh thật ngớ ngẩn.

Sáng hôm sau khi nhà khoa học lẻn ra khỏi lều, ông nhìn quanh và nói : “Tối hôm qua có một con lạc đà đến đây”.
Những người Ả-rập liếc nhìn ông và hỏi : “Ông có thấy, chạm đến hoặc sờ được nó không ?”
- Không.
- Ông thật là nhà khoa học ngớ ngẩn.
- Nhưng các anh có thấy dấu chân nó chung quanh lều không ?

Mặt trời lên với tất cả vẻ huy hoàng. Những người Ả-rập chỉ tay và nói : “Ông thấy dấu chân của Chúa ở đó”.

Sưu tầm

+ Cách chữa cháy diệu kỳ
+ Thiên Chúa Quan Phòng