Skip to main content

Thiên Đàng

Một nụ cười rạng rỡ, cậu bé đáp: “Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó không có hoả ngục. Chúa Giêsu ở đâu, thì đó là Thiên Đàng”.
Thiên Đàng
Nhà truyền giáo đến thăm một cậu bé sắp lìa đời. Cậu nói với ông về niềm hạnh phúc mà cậu cảm nhận, và nỗi niềm khát khao được ở với Chúa Giêsu:

“Chẳng bao lâu, con sẽ được lên Thiên Đàng, sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu và ở với Người mãi mãi”.

Nhà truyền giáo đáp: “Nhưng nếu Chúa Giêsu rời khỏi Thiên Đàng, con sẽ làm gì?”

Con sẽ đi theo Người.

Nhà truyền Giáo lại nói: “Nhưng giả thử Chúa Giêsu đi xuống Hoả Ngục thì sao?” Trong giây lát, với một cái nhìn thông minh và một nụ cười rạng rỡ, cậu bé đáp: “Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó không có Hoả Ngục. Chúa Giêsu ở đâu, thì đó là Thiên Đàng”.

Sưu tầm.
+ Hai con két
+ Người Cha nhân hậu
+ Thư của Chúa Giêsu
+ Phỏng vấn Thượng Đế