Skip to main content

Cách chúa đối xử với bạn hữu của Ngài

Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho … cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn”(Ga 15,1-2). Bị cắt tỉa sẽ đau đớn nhưng sinh nhiều hoa trái hơn.
Cách chúa đối xử với bạn hữu của Ngài
Thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la, có lần trước khi lên đường hành trình, bà cầu xin Chúa cho chuyến đi được an toàn và gặp may mắn. Nhưng chuyến đi của bà lại gặp toàn rủi ro. Dầu sao bà cũng đến được nơi dự định. Vừa tới nơi, bà liền vào nhà thờ cầu nguyện và phàn nàn với Chúa, vì bà cho rằng Chúa chẳng quan tâm đến bà, khiến cho chuyến hành trình gặp đủ mọi trở ngại và gian nan như vậy. Chúa liền bảo:

- Tê-rê-xa, con biết không, đó là cách Cha thường đối xử với các bạn hữu nghĩa thiết của Cha đấy.

Thánh nữ liền thưa:
- Hèn chi, bạn hữu của Chúa chẳng có bao nhiêu !

  • Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho … cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn”(Ga 15,1-2). Bị cắt tỉa sẽ đau đớn nhưng sinh nhiều hoa trái hơn.

Trích: truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần, Sss
+ Mòn mỏi đợi trông
+ Lời nguyện của Mahatma Gandhi