Skip to main content

Khao khát Chúa sẽ tìm thấy Ngài

Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài.
Khao khát Chúa sẽ tìm thấy Ngài
Một môn đệ nọ đến trước mặt sư phụ mình và cung kính xin hãy chỉ cho bịết cách tìm thấy Chúa. Vốn là một học giả uyên thâm, ông thầy chỉ mỉm cười mà không nói gì cả.

Một hôm, nhân lúc trời nóng bức, thầy trò liền rủ nhau ra tắm sông. Môn đệ nhảy xuống sông, vùng vẫy, bơi lội thoải mái giữa giòng nước trong. Ngắm nhìn đệ tử một lát, rối sư phụ cũng nhảy xuống, bơi đến cạnh người môn đệ. Bất chợt ông nắm tóc anh dìm xuống dưới nước hồi lâu. Người môn đệ hốt hoảng, vùng vẫy cho đến lúc thầy mình buồng ra, anh vội trồi đầu lên thở hít mạnh. Sư phụ hỏi:

- Lúc thầy dìm con dưới nước, con khao khát cái gì hơn hết?

Môn đệ ngạc nhiên, trả lời:
- Lúc đó, con chỉ khao khát khí trời mà thôi.

Sư phụ lại hỏi:
- Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài. Nhưng nếu con không mong mỏi Chúa tha thiết như vậy, thì dù con có miệt mài suốt cuộc đời trên sách vở, thì cũng chẳng ích gì. Con không thể nào tìm thấy Chúa nếu con không khao khát Chúa như khao khát khí trời để sống.

Sưu tầm