Skip to main content

Mưu kế

Satan qui tụ các quỷ con về cách chúng sử dụng để lôi kéo con người xuống hoả ngục. Nó hỏi : “Mưu kế hoặc những lời nói dối các ngươi định dùng là gì ?”
Mưu kế
Satan qui tụ các quỷ con về cách chúng sử dụng để lôi kéo con người xuống hoả ngục. Nó hỏi: “Mưu kế hoặc những lời nói dối các ngươi định dùng là gì ?”

Một quỷ con đưa tay nói : “Tôi sẽ nói với họ : không có thiên đàng. Thiên đàng chỉ là điều tưởng tượng”.

- Ngươi khùng quá ! Trong thâm tâm mỗi người đều tin rằng một ngày nào đó họ sẽ được hưởng thiên đàng vì đã làm điều lành. Nói không có thiên đàng là không được.

Đứa khác xung phong: “Tôi sẽ nói với họ: không có hoả ngục”.

- Cũng không được. Bản năng mỗi người biết rằng ngày nào đó trong hoả ngục, những kẻ làm điều ác sẽ phải nhận những điều xứng với họ. Họ sẽ phải đền bù. Hãy bỏ lập luận đó đi.

Đứa thứ ba nói: “Tôi sẽ nói với mọi người: cứ thỏa thích vui chơi rồi sau sẽ hoán cải. Đừng vội. Mặc sức vui hưởng”.

- Hoan hô! Như thế sẽ thắng. Hãy lên trần gian và thực hiện.

Sưu tầm
+ Không quá muộn để nên thánh
+ Lời hứa tuyệt diệu