Skip to main content

Dặn con

Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cửu cho con. Mẹ có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời mẹ... và mãi mãi, con ơi !!!...
A - A+
Dặn con
Khi bạn nhìn vào mắt của mẹ, bạn sẽ thấy điều tinh khiết nhất mà bạn có thể tìm thấy trên cuộc đời này.

💗 Mẹ đã cho con sự sống, nhưng mẹ không thể sống thay con.

💗 Mẹ có thể dạy con nhiều điều, nhưng mẹ không thể buộc con học hành.

💗 Mẹ có thể nói nhiều điều hướng dẫn con, nhưng không thể ở đó dẫn dắt con.

💗 Mẹ có thể cho phép con được tự do, nhưng không thể giải thích nó.

💗 Mẹ có thể dạy con làm lành lánh dữ, nhưng không thể quyết định thay con.

Dặn con
💗 Mẹ có thể mua quần áo đẹp cho con, nhưng không thể chấp nhận nó thay con.

💗 Mẹ có thể trao cho con tình thương, nhưng không thể buộc con phải thương yêu.

💗 Mẹ có thể dạy con biết chia sẻ, nhưng không thể làm cho con không ích kỷ.

💗 Mẹ có thể dạy con tôn trọng người khác, nhưng không thể buộc con tôn trọng họ.

💗 Mẹ có thể khuyên con về bạn bè con, nhưng không thể chọn bạn cho con.

💗 Mẹ có thể khuyên con về tính dục, nhưng không thể giữ con trong sạch.

💗 Mẹ có thể kể cho con nghe nhiều sự kiện nổi bật, nhưng không thể làm cho con nổi danh.

Dặn con
💗 Mẹ có thể nói với con về việc uống rượu, nhưng không thể nói "không uống" thay con.

💗 Mẹ có thể cảnh báo con về ma túy, nhưng không thể ngăn con sử dụng nó.

💗 Mẹ có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng, nhưng không thể thực thi thay con.

💗 Mẹ có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống nhân từ.

💗 Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là gì, nhưng không thể đem nó lại cho con.

💗 Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cửu cho con.

💗 Mẹ có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời mẹ... và mãi mãi, con ơi !!!...

Sưu tầm từ Facebook của bạn Chau Le