Dặn con

Dặn con

Khi bạn nhìn vào mắt của mẹ, bạn sẽ thấy điều tinh khiết nhất mà bạn có thể tìm thấy trên cuộc đời này.

💗 Mẹ đã cho con sự sống, nhưng mẹ không thể sống thay con.

💗 Mẹ có thể dạy con nhiều điều, nhưng mẹ không thể buộc con học hành.

💗 Mẹ có thể nói nhiều điều hướng dẫn con, nhưng không thể ở đó dẫn dắt con.

💗 Mẹ có thể cho phép con được tự do, nhưng không thể giải thích nó.

💗 Mẹ có thể dạy con làm lành lánh dữ, nhưng không thể quyết định thay con.

Dặn con
💗 Mẹ có thể mua quần áo đẹp cho con, nhưng không thể chấp nhận nó thay con.

💗 Mẹ có thể trao cho con tình thương, nhưng không thể buộc con phải thương yêu.

💗 Mẹ có thể dạy con biết chia sẻ, nhưng không thể làm cho con không ích kỷ.

💗 Mẹ có thể dạy con tôn trọng người khác, nhưng không thể buộc con tôn trọng họ.

💗 Mẹ có thể khuyên con về bạn bè con, nhưng không thể chọn bạn cho con.

💗 Mẹ có thể khuyên con về tính dục, nhưng không thể giữ con trong sạch.

💗 Mẹ có thể kể cho con nghe nhiều sự kiện nổi bật, nhưng không thể làm cho con nổi danh.

Dặn con
💗 Mẹ có thể nói với con về việc uống rượu, nhưng không thể nói "không uống" thay con.

💗 Mẹ có thể cảnh báo con về ma túy, nhưng không thể ngăn con sử dụng nó.

💗 Mẹ có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng, nhưng không thể thực thi thay con.

💗 Mẹ có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống nhân từ.

💗 Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là gì, nhưng không thể đem nó lại cho con.

💗 Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cửu cho con.

💗 Mẹ có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời mẹ... và mãi mãi, con ơi !!!...

Sưu tầm từ Facebook của bạn Chau Le