Skip to main content

Dụ ngôn về 10 Giới Răn

Nghe đến đây, vị thủ lãnh của dân tộc này liền quỳ xuống nói lời cam kết: “Kính lạy Chúa, chúng tôi xin được đón nhận các Giới Luật của Chúa, và chúng tôi sẽ cố gắng hiểu và sống theo đó !”
Dụ ngôn về 10 Giới Răn
Người Do-thái đã giải thích nguồn gốc 10 Giới Răn của Thiên Chúa Gia-vê bằng một câu truyện dụ ngôn hóm hỉnh mà sâu sắc như sau:

Khi Thiên Chúa đã sẵn sàng ban bố Mười Điều Răn, tức là các lề luật cùng các quy định về cách sống của con người, trước tiên, Ngài tìm đến một quốc gia hùng mạnh, ngỏ ý với ông vua của nước ấy rằng: “Ta có một số Giới Luật muốn trao cho ngươi và dân tộc của ngươi đây !”

Nhà vua đề nghị Thiên Chúa thử nói cho ông ta và triều thần biết nội dung một trong những Giới Luật ấy. Thiên Chúa phán ngay: “Ngươi không được lấy của người khác làm của mình !”

Nghe thế, nhà vua lắc đầu quầy quậy mà rằng: “Thôi, thôi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc chúng tôi không thể giữ được Giới Luật này. Ngài thấy không, tất cả sự sống còn của đất nước chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào của cải mà chúng tôi cướp được từ các nước, từ các bộ tộc lân bang chung quanh !”

Thiên Chúa Gia-vê đành rời bỏ vương quốc hùng mạnh ấy. Ngài tìm đến một nước nhỏ hơn, hiện đang được một vị nữ hoàng cai trị. Ngài lại ngỏ lời như lần trước. Nữ hoàng tò mò hỏi ngay: “Thưa Ngài, một trong những Giới Luật đó là gì và như thế nào ?” Thiên Chúa phán: “Ngươi chớ giết hại đồng loại !”

Vừa nghe xong, nữ hoàng xua xua tay trả lời ngay: “Thôi, thôi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc chúng tôi không thể giữ được Giới Luật này. Ngài thấy không, tất cả sự sống còn của đất nước chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào các cuộc chém giết những kẻ thù chung quanh chúng tôi !”

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Thiên Chúa lại tiếp tục rảo bước sang một nước khác. Lần này, khi Ngài vừa ngỏ lời, vị thủ lãnh của nước này đã vặn hỏi lại ngay: “Nhưng, Ngài là ai mới được chứ ?” Thiên Chúa trả lời: “Ta là Thiên Chúa, Ta đã tạo dựng nên cả vũ trụ, Ta đã cho xảy ra nạn hồng thủy thời ông Nô-e, Ta đã giải phóng chính tổ tiên cha ông các ngươi ra khỏi ách nô lệ Ai-cập và đưa họ vào vùng đất tự do hiện nay của ngươi !”

Nghe thế, vị thủ lãnh liền hỏi tiếp: “Vậy, tại sao Ngài lại muốn ban bố các Giới Luật đó cho chúng tôi ?”

Thiên Chúa giải thích: “Vì Ta là Chúa của các ngươi, và các ngươi chính là con cái của Ta. Hỡi các con cái yêu dấu của Ta, những Giới Luật này sẽ dạy cho các con biết sống cho phải đạo, nghĩa là biết phân biệt phải-trái, lành-dữ, thiện-ác; biết nói sự thật và sống lương thiện; biết lấy lòng tử tế và cảm thông mà cư xử với tha nhân !”

Nghe đến đây, vị thủ lãnh của dân tộc này liền quỳ xuống nói lời cam kết: “Kính lạy Chúa, chúng tôi xin được đón nhận các Giới Luật của Chúa, và chúng tôi sẽ cố gắng hiểu và sống theo đó !”

Theo INTERNET 1999.
Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)