Skip to main content

Huyền nhiệm ơn gọi

Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ Dân và đi đến với những người khác. Người đã chọn bạn, dù bạn run sợ. Lẽ nào bạn không đứng lên ?
Huyền nhiệm ơn gọi
Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ Dân và đi đến với những người khác. Người đã chọn bạn, dù bạn run sợ. Lẽ nào bạn không đứng lên ?

Thiên Chúa cần một người cha cho dân các mình,
Người chọn một cụ già.
Thế là Abraham đứng lên…

Thiên Chúa cần một người phát ngôn
Người chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng.
Thế là Môsê đứng lên…

Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình
Người chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà.
Thế là Đavit đứng lên…

Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội.
Người chọn một anh chối đạo.
Thế là Phêrô đứng lên.

Thiên Chúa cần một gương mặt để diễn tả tình yêu cho nhân loại.
Người chọn một cô gái điếm.
Đó là Maria Mađalêna.

Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô lên sứ điệp của Người.
Người chọn một kẻ chuyên bắt đạo.
Đó là Phaolô gốc thành Tác-xô.

Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ Dân và đi đến với những người khác.
Người đã chọn bạn, dù bạn run sợ.
Lẽ nào bạn không đứng lên ?

ĐHY. GB Phạm Minh Mẫn
+ Ngài vẫn đợi chờ
+ Kiến và ve sầu
+ Cái chết vô cùng kinh khủng của Chúa Giêsu trên thập giá (theo khoa học)