Skip to main content

Sự phục hồi, sự tha thứ

Nếu chúng ta có lỗi hãy nhận lỗi ngay đi và quyết tâm sửa đổi. Người cảm nghiệm rằng mình được tha thứ chắc chắn sẽ là người thứ tha. Một trái tim hướng mở về sự khốn cùng của tha nhân là hướng mở về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Sự phục hồi, sự tha thứ
Nếu chúng ta có lỗi hãy nhận lỗi ngay đi và quyết tâm sửa đổi. Người cảm nghiệm rằng mình được tha thứ chắc chắn sẽ là người thứ tha.

Một thanh niên đã bí mật biển thủ rất nhiều tiền từ hãng nơi anh làm việc. Khi sự thâm hụt được khám phá, giám đốc điều hành gọi người thanh niên vào văn phòng. Ngay lập tức anh biết mình sẽ mất hết và bị bỏ vào tù.

Chủ hãng hỏi người thanh niên có phải anh đã phạm tội. Anh nhận mình đã phạm tội. Lúc đó giám đốc điều hành làm anh ngạc nhiên. Ông hỏi:
"Nếu tôi giữ anh lại trong công việc hiện nay, liệu trong tương lai tôi có thể tín nhiệm anh?"

"Vâng, thưa ông, chắc chắn ông có thể tín nhiệm tôi. Tôi đã học được bài học,"

Ông chủ anh hẳn phải nhận ra sự chân thành hối lỗi của anh. "Tôi sẽ không cất chức anh và anh có thể tiếp tục trách nhiệm hiện nay." Rồi ông nói tiếp: "Tuy nhiên, tôi nghĩ anh phải biết rằng anh là người thứ hai trong hãng này đã vấp ngã trước cám dỗ và được hưởng sự khoan hồng. Tôi là người đầu tiên. Điều anh đã làm, tôi cũng đã làm. Lòng khoan dung mà anh nhận, tôi cũng đã nhận. Chỉ ân huệ Thiên Chúa mới có thể gìn giữ hai chúng ta."

Sự phục hồi, sự tha thứ
  • Chẳng phải những người yêu thương nhiều là những người biết rõ mình đã được yêu thương nhiều hay sao?

  • Những người tha thứ nhiều là những người đã được tha thứ. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta chỉ là phản ảnh tình yêu rất sâu xa của Thiên Chúa. Chỉ còn phải phản ảnh như thế nào mà thôi.

  • Nếu chúng ta có lỗi hãy nhận lỗi ngay đi và quyết tâm sửa đổi. Người cảm nghiệm rằng mình được tha thứ chắc chắn sẽ là người thứ tha.

  • Một trái tim hướng mở về sự khốn cùng của tha nhân là hướng mở về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Chiếc bao tay
+ Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn
+ 15 phút trước Mình Thánh Chúa