Skip to main content

Tôn giáo

Vị giáo sĩ phản lại : “À, tôn giáo cũng vậy. Nó cũng chỉ có giá trị khi những lời giáo huấn và những điều luật được áp dụng vào cuộc sống”
Tôn giáo
Sách đạo Do thái có kể về một nhà chế biến xà bông và một giáo sĩ. Ngày kia, nhà sản xuất xà bông đến với vị giáo sĩ và báo rằng: “Tôi đã hiểu đạo Do thái. Ngài đã nói với chúng tôi rằng mục đích của tôn giáo là mang lại hòa bình, công bằng và bác ái cho thế giới. Nhưng tôn giáo chẳng thực hiện được điều nào cả”.

Vị giáo sĩ bình thản mời anh đi dạo trong công viên. Họ đi ngang qua một đám trẻ đang chơi. Giáo sĩ nói: “Quan sát những trẻ này, anh sẽ kết luận rằng xà bông không có hiệu quả”.

Anh phản đối: “Vô lý. Xà bông bao giờ cũng hiệu quả khi nó được sử dụng”.

Vị giáo sĩ phản lại: “À, tôn giáo cũng vậy. Nó cũng chỉ có giá trị khi những lời giáo huấn và những điều luật được áp dụng vào cuộc sống”

Tác giả: Khuyết Danh
+ 10 khuyết điểm của Chúa Giêsu
+ Tiếng thì thầm của sa mạc