Skip to main content

Xin đừng để con đơn độc

Và ngày lại ngày xin Cha hãy giúp con nhớ rằng: con không đơn độc trong cuộc sống này!
A - A+
Xin đừng để con đơn độc
Xin Cha giúp con nhận ra không ai sinh ra để đơn độc trong cuộc sống này. Con là một phần của cuộc sống. Và con không đơn độc.

Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con xin Cha

Khi con không thể đi nhanh, xin Cha cho con có người tình nguyện đi chậm lại để được sánh bước cùng con trên con đường dù trải dài đến đâu chăng nữa.

Khi con không thể khóc, xin Cha cho con có người ngồi cạnh con, cho con một bờ vai để dựa vào, để giọt nước mắt con sẽ rơi nhẹ nhàng hơn.

Khi con không thể nói, xin Cha cho con có người cho con một trái tim đồng cảm đầy yêu thương, để hiểu cho con ngay cả khi con lặng im.

Khi con vấp ngã, xin Cha cho con có người bước đến, chìa tay ra, tiếp sức cho con đứng lên mạnh mẽ, để tiếp tục cuộc hành trình của đời mình.

Khi con mất đi niềm tin yêu vào cuộc sống, xin Cha cho con có người đến bên con, đủ kiên nhẫn để cho con thấy rằng cuộc sống vẫn còn những bằng chứng hùng hồn về niềm tin bất diệt.

Khi con không còn gì để mất, thì vẫn sẽ có một người sẵn sàng đến bên con, để con cảm nhận được ít nhất là mình vẫn "còn một cái gì đó"

Và lạy Cha, ngay cả những khi Cha dường như thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, xin cho con tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.

Xin Cha giúp con nhận ra không ai sinh ra để đơn độc trong cuộc sống này. Con là một phần của cuộc sống. Và con không đơn độc.

Và ngày lại ngày xin Cha hãy giúp con nhớ rằng: con không đơn độc trong cuộc sống này!
______

TXT

+ Khi Chúa giao việc làm
Con tạ ơn Cha