Skip to main content

Cuộc họp giao ban của quỷ

Chiến lược bây giờ là phải làm ngược lại, hết sức tích cực và chủ động, nghĩa là phải khuyến khích chúng nó giữ Đạo cho sốt sắng, làm việc bác ái cho hăng, để rồi có ngày chúng nó sẽ kiêu căng tự mãn. Bấy giờ ta mới tung chiêu quyết định giành thắng lợi, hiểu chưa, đồ quỷ ngu ?
Cuộc họp giao ban của quỷ
QUỶ 1: Báo cáo xếp, em đã cám dỗ một ông cha cố về điều răn thứ 6, nhưng ông ta chống trả bằng cách cứ cầu nguyện liên tu bất tận. Em xin chịu thua, xếp có phương kế gì không ạ ?

QUỶ 2: Em cũng xin báo cáo xếp, em phụ trách công tác cám dỗ một bà xơ về sự kiêu căng bất tuân Bề Trên trong Dòng. Chị ta cũng chống trả bằng cầu nguyện và lần chuỗi Mai-khôi không ngưng nghỉ. Thế là em đành cút, xin ý kiến xếp chỉ đạo tiếp ạ !

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
QUỶ 3: Trình xếp, em được phân công theo cám dỗ một ông giáo dân về lòng tham lam của cải vật chất thế gian, nhưng cũng như trường hợp hai bạn quỷ của em vừa báo cáo, ông này cũng lấy việc cầu nguyện làm vũ khí chống trả ghê gớm, em đành chào thua rút lui ạ !

TƯỚNG QUỶ: Thôi thôi đủ rồi, chúng mày đi sai đường lối chính sách từ sừng đến đuôi ! Đã có lệnh mới, chúng mày quên béng rồi à ? Đừng có cám dỗ theo những phương án tiêu cực và thụ động ấy nữa, xưa rồi ! Chiến lược bây giờ là phải làm ngược lại, hết sức tích cực và chủ động, nghĩa là phải khuyến khích chúng nó giữ Đạo cho sốt sắng, làm việc bác ái cho hăng, để rồi có ngày chúng nó sẽ kiêu căng tự mãn. Bấy giờ ta mới tung chiêu quyết định giành thắng lợi, hiểu chưa, đồ quỷ ngu ?

Sưu tầm của cha TIẾN LỘC

Trích: Nối Lửa Cho Đời – Tuyển tập số 6
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)