Skip to main content

Có quyền lực mà thiếu khôn ngoan thì ...

Thế rồi mặc cho nhà sư giải thích, các môn đệ vẫn khẩn khoản xin ông nói cho họ nghe. Cuối cùng, ông đành chiều lòng các đệ tử mà thì thầm bên tai họ lời thần chú linh thiêng quan trọng đó, và yêu cầu họ phải hết sức thận trọng khi dùng.
Có quyền lực mà thiếu khôn ngoan thì ...
Một nhà sư đang giảng dạy các môn đệ trẻ, họ xin nhà sư tiết lộ cho câu bùa chú linh thiêng, nhờ đó, các người chết sẽ được sống lại.

Nhà sư hỏi: “Các em làm gì với một chuyện nguy hiểm như vậy ?” Các môn đệ thưa: “Thưa có gì đâu, điều đó sẽ củng cố Đức Tin của chúng con.”

Nhà sư tiếp: “Các con ơi, hiểu biết quá sớm, chưa thấu đáo là một chuyện nguy hiểm.” Các môn đệ lại hỏi: “Khi nào gọi là hiểu biết quá sớm ?” Nhà sư vẫn ôn tồn khuyên răn và từ chối: “Hiểu biết quá sớm khi nó mang quyền lực đến cho một người chưa đủ khôn ngoan dùng nó.”

Thế rồi mặc cho nhà sư giải thích, các môn đệ vẫn khẩn khoản xin ông nói cho họ nghe. Cuối cùng, ông đành chiều lòng các đệ tử mà thì thầm bên tai họ lời thần chú linh thiêng quan trọng đó, và yêu cầu họ phải hết sức thận trọng khi dùng.

Một thời gian sau, các môn đệ đi dạo trong một vùng hoang vắng, nơi chất cả một núi xương trắng xóa. Với suy nghĩ hời hợt thường thấy khi bọn trẻ đi chơi thành một nhóm với nhau, họ đã liều lĩnh thử đọc lời thần chú để tò mò xem hiệu quả thế nào.

Vừa khấn xong lời thần chú linh thiêng, các đống xương liền mặc da thịt vào và biến thành các con chó sói hung hăng quay lại rượt đuổi và xé nát họ.

Anthony de Mello