Skip to main content

Hạnh phúc trong tầm tay

Ai cũng biết: Bạn không thể là tất cả cho mọi người. Bạn không thể làm mọi thứ cùng lúc. Bạn không thể xuất sắc trong mọi việc. Bạn không thể làm mọi việc tốt hơn ai đó. Bạn chỉ là một người bình thường, như bao người.
A - A+
Hạnh phúc trong tầm tay
Ai cũng biết: Bạn không thể là tất cả cho mọi người. Bạn không thể làm mọi thứ cùng lúc. Bạn không thể xuất sắc trong mọi việc. Bạn không thể làm mọi việc tốt hơn ai đó. Bạn chỉ là một người bình thường, như bao người.

Vì thế :

❤ Bạn cần khám phá để biết mình là ai, và cứ là chính bạn.

❤ Bạn phải quyết định việc gì trước, việc gì sau, và tuần tự giải quyết từng việc một.

❤ Bạn phải khám phá sức mạnh bản thân, và tận dụng sức mạnh đó.

❤ Bạn phải học cách không so sánh mình với người khác.

Vì không ai trên đời này là bạn ngoài chính bạn.


Và khi đó:

❤ Bạn sẽ biết cách chấp nhận bạn là duy nhất.

❤ Bạn sẽ biết cách chọn lựa những ưu tiên

❤ Bạn sẽ biết sống với những điểm yếu của chính mình.

❤ Bạn sẽ biết tự kính trọng và yêu quí bản thân.

Và, bạn sẽ là bạn với trọn vẹn nghị lực và sức mạnh.


Hãy dám tin tưởng: 

❤ Rằng bạn thật tuyệt vời, bạn là duy nhất.

❤ Rằng bạn là công trình vô giá của lịch sử.

❤ Rằng “là chính mình” không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của bạn.

❤ Rằng cuộc sống không là những khó khăn phải giải quyết, mà là tặng vật để yêu thương và trân trọng.

Và, bạn chắc chắn có thể đứng vững, bất chấp tất cả...

Nguồn: Sưu tầm

+ Trẻ em học được gì từ cuộc sống
+ Trái tim mang nhiều thương tích
edit