Skip to main content

Chúa Giêsu ôm cứng tên trộm

Sau cùng, tên trộm khóc. Nó đau buồn vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Nó hứa chừa tội. Nó xưng tội với Chúa Giêsu. Nó ôm chặt Chúa Giêsu để tỏ lòng ăn năn thống hối. Chúa Giêsu ôm chặt lấy nó để tỏ lòng yêu thương tha thứ…
Chúa Giêsu ôm cứng tên trộm
Trong một ngôi đền thờ ở miền Bayern, Đức, có một tượng Thánh Giá rất lạ: đôi tay Chúa Giêsu không giăng ra để bị đóng đinh nhưng lại xoè ra như muốn ôm lấy một cái gì.

Người ta truyền tụng câu truyện sau đây.

Số là vào một đêm âm u tối tăm, trong khi nhà thờ đã đóng hết cửa và chỉ có chút ánh sáng leo lét của cây đèn Nhà Tạm, thì một tên trộm đào ngạch chui vào nhà thờ. Nó chăm chăm nhìn lên Chúa Giêsu đang bị treo trên Cây Thánh Giá, không phải vì nó tỏ lòng ăn năn tội lỗi nó đã phạm nhưng vì nó thấy trên đầu Chúa Giêsu, người ta có đặt một mũ triều thiên bằng vàng chạm ngọc.

- “Ta sẽ lấy chiếc mũ triều thiên nầy – nó nói - ta sẽ được giàu sang sung sướng.”

Tên trộm trèo lên bàn thờ, vói tay định lấy mũ triều thiên, thì hãi hùng làm sao, trong khi tên trộm đưa tay ra định lấy, thì hai tay của Chúa Giêsu cũng rời khỏi hai lỗ đinh và ôm choàng lấy nó.

Bị ôm thình lình, tên trộm không kịp phản ứng, và dầu rất mạnh, nó vẫn không thể nào vùng vẫy được vì hai tay của Chúa Giêsu ôm nó quá chặt.

Tên trộm nhìn vào cặp mắt của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu cũng nhìn vào cặp mắt của tên trộm.

Ba giờ trôi qua: ba giờ Chúa Giêsu và tên trộm nói chuyện thì thào với nhau trên Cây Thánh Giá.

Sau cùng, tên trộm khóc. Nó đau buồn vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Nó hứa chừa tội. Nó xưng tội với Chúa Giêsu. Nó ôm chặt Chúa Giêsu để tỏ lòng ăn năn thống hối. Chúa Giêsu ôm chặt lấy nó để tỏ lòng yêu thương tha thứ…

Sưu tầm