Skip to main content

Chúa Giêsu với sự quan phòng của Đức Chúa Cha

Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa Cha quan phòng.
Chúa Giêsu với sự quan phòng của Đức Chúa Cha
Chúa Giêsu vẫn một lòng trung thành trong những cơn thử thách, vì thế, Ngài vẫn vui lòng vâng lời cho đến chết, và hết lòng tín thác hiếu thảo vào Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”

Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa Cha quan phòng.

Sự quan phòng của Đức Chúa Cha vẫn không miễn cho Chúa Giêsu những cơn thử thách rất nặng nề, đến đổi Ngài khiếp sợ trong Vườn Dầu, và trên Cây Thánh Giá, cảm thấy như bị Đức Chúa Cha ruồng bỏ, Ngài phải than lên câu của Thánh Vịnh: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Nhưng Chúa Giêsu vẫn một lòng trung thành trong những cơn thử thách, vì thế, Ngài vẫn vui lòng vâng lời cho đến chết, và hết lòng tín thác hiếu thảo vào Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”

Những ai theo Chúa Giêsu, đều sẵn sàng vượt qua đêm tối của cuộc đời, trong đó, sự dữ, sự ác ý, sự bất hạnh thường xảy đến và tìm cách nhận chìm họ, nhưng họ vẫn luôn vững tiến trên những con đường mầu nhiệm của Chúa quan phòng, luôn tin tưởng vào Tình Yêu vô bờ vô bến của Chúa mà họ đã hoàn toàn phó thác. Miệng họ luôn lặp đi lặp lại lời của Dân Chúa đang lê bước trong sa mạc với lòng tin tưởng vào Chúa: “Vì tình Chúa yêu ta không bờ không bến! Vì tình Chúa yêu ta bền vững muôn đời!”

Sưu tầm

+ Người bạn !

Bạn hãy nhớ rằng: Cho dù bạn tội lỗi, yếu đuối đến đâu thì Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đón chờ bạn ! đọc tiếp ...