Skip to main content

Dù thế nào đi nữa bạn hãy cứ tiếp tục yêu thương

Hãy ban tặng những gì tốt nhất của bạn cho thế giới này dù ngày mai bạn có thể bị người ta vật ngã. Hãy ban tặng những gì tốt nhất mà bạn có cho thế giới này ...
Dù thế nào đi nữa bạn hãy cứ tiếp tục yêu thương
Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Do đó đừng để những lời chỉ trích phê bình khiến bạn buồn lòng.

Con người thường không biết điều, vô lý và vị kỷ!
Dù sao, bạn hãy cứ yêu thương họ.

Khi làm điều tốt, người ta sẽ cho rằng bạn chỉ làm vì lợi ích của bản thân.
Dù sao, bạn hãy cứ làm những điều tốt.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Nếu thành công, bạn sẽ có những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự.
Dù sao bạn hãy cứ đạt đến thành công.

Những việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai.
Dù sao bạn hãy cứ làm việc tốt.

Sự chân thật và thẳng thắn có thể làm bạn bị công kích.
Dù sao bạn hãy cứ thẳng thắng và chân thật.

Người ta thường thương hại những người yếu thế nhưng lại tuân phục những kẻ ở thế thượng lưu.
Dù sao, bạn hãy cứ đấu tranh cho những người yếu thế.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Những gì bạn bỏ công gây dựng nhiều năm trời có thể sẽ bị sụp đổ chỉ trong một đêm.
Dù sao bạn hãy cứ gây dựng.

Những người cần sự giúp đỡ nhưng họ có thể ngược đãi bạn.
Dù sao bạn hãy cứ giúp đỡ họ.

Hãy ban tặng những gì tốt nhất của bạn cho thế giới này dù ngày mai bạn có thể bị người ta vật ngã.
Hãy ban tặng những gì tốt nhất mà bạn có cho thế giới này ...

Dù thế nào đi nữa!

Sưu tầm

+ Câu chuyện hai bát mì
+ Bài học từ đàn vịt trời