Skip to main content

Làm con nên nhớ

Trên thế gian này, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ vì bạn hy sinh tất cả ? Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái, Xin hãy trân trọng lấy, hãy ở bên cha mẹ khi có thể.
Làm con nên nhớ
Trên thế gian này, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ vì bạn hy sinh tất cả ? Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái, Xin hãy trân trọng lấy, hãy ở bên cha mẹ khi có thể.

Trên thế gian này, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ vì bạn hy sinh tất cả ?
Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái, xin hãy trân trọng lấy, hãy ở bên cha mẹ khi có thể.

♥ Khi chúng ta đang ăn vặt, có bao giờ nghĩ đến cha mẹ có thể đang ăn thức ăn thừa tại nhà ?

♥ Khi chúng ta than thở trời chuyển gió, có bao giờ nghĩ đến cha mẹ có thể đang trong giá lạnh ?

♥ Khi chúng ta nhuộm duỗi tóc, có bao giờ nghĩ đến tóc của cha mẹ đang dần bạc trắng đi ?

Làm con nên nhớ
♥ Khi chúng ta mua từng chiếc áo mới, có bao giờ nghĩ đến mua cho cha mẹ một chiếc áo mới?

♥ Khi chúng ta đi làm đẹp, có bao giờ nghĩ đến đầy các nếp nhăn trên khuôn mặt của cha mẹ ?

♥ Họ không sợ khổ, vì con cái luôn là động lực giúp họ sống !
Từ ngày chúng ta đến với cõi đời này, sự đùm bọc chăm chút của cha mẹ chưa bao giờ rời mắt chúng ta, trừ phi họ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

♥ Trên thế gian này, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ vì bạn hy sinh tất cả ?
Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái.
Xin hãy trân trọng lấy, hãy ở bên cha mẹ khi có thể.

Nắm lấy tay cha mẹ, để cha mẹ an tâm, dìu cha mẹ đi hết đoạn đường đời…

Khuyết Danh

+ Ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng
+ Điều gì sẽ làm bạn khóc