Skip to main content

Gia bảo quí giá

Thiên Chúa không ban cho chúng ta chiếc nhẫn gia bảo, nhưng Ngài cho chúng ta Thánh Thần để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, cho chúng ta được sống an bình hạnh phúc.
Gia bảo quí giá
Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, để nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn.

Không phải những ai nói: "Lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời cả đâu!". Cần phải dứt khoát tu thân luyện tánh, tránh chừa tật xấu và không làm gương xấu cho anh chị em xung quanh, không làm cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn đang tin Chúa. Nếu tay chân hay mắt làm cớ cho ta phạm tội thì theo như lời Chúa dạy cần dứt khoát chặt bỏ hay móc mắt ném đi, thà tàn tật nơi thân thể mà tinh tuyền nơi tâm hồn để được vào Nước Chúa.

Chúng ta chắc nhiều người cũng biết câu truyện vui về người cha trước khi chết đã trối lại cho năm người con mỗi người một chiếc nhẫn mà nói:
Trong số năm chiếc nhẫn này, chỉ có một chiếc nhẫn là gia bảo quí giá nhất có sức cho người mang nó được làm ăn thịnh vượng và sống hạnh phúc.

Nhưng người cha chưa kịp nói là chiếc nhẫn nào là chiếc nhẫn gia bảo thì đã qua đời. Ðiều này làm cho năm người con tranh tụng nhau dữ dội sau khi đã an táng cha. Cuối cùng phải nhờ đến nhà hiền triết trong xứ xử lý giúp.

Nhà hiền triết trả lời:
Tôi cũng không thể nào xét được là chiếc nhẫn nào là gia bảo. Nhưng theo như lời cha của các anh nói: Chiếc nhẫn gia bảo nào có sức mầu nhiệm làm cho người nào mang nó thì sống sung túc hạnh phúc. Vậy các người hãy chờ thời gian để xem ai là kẻ sống sung túc hạnh phúc thì chính người đó có chiếc nhẫn gia bảo.

* * *

Thiên Chúa không ban cho chúng ta chiếc nhẫn gia bảo, nhưng Ngài cho chúng ta Thánh Thần để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, cho chúng ta được sống an bình hạnh phúc.

Quả tốt cho ta phân luyện cây tốt. Qua việc làm tốt chúng ta phân định được con người. Chúng ta không nên tranh giành với nhau, ganh tị với nhau xem ai là người có chiếc nhẫn tốt, xem ai là người có Chúa trong họ. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống như thế nào để qua những việc làm tốt của chúng ta mà anh chị em chúng ta có thể nhìn nhận được Thiên Chúa là Ðấng tốt lành đang hiện diện trong chúng ta.

Cộng đoàn những môn đệ quanh Chúa Giêsu thời của Chúa cũng là những con người có những tật xấu, có những tính người. Và ngày hôm nay Giáo Hội của Chúa cũng có, cũng bao gồm những con người hết sức người, có những tánh người. Chúng ta không nên ganh tị, tranh giành với nhau nhưng chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, để nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn.

Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta sống thật sự Tin Mừng của Chúa, sống thật sự bao dung, hòa hợp với anh chị em. Xin Chúa gìn giữ và phù giúp mỗi người chúng ta. Amen.

Sưu tầm.