Skip to main content

Thiên Chúa nôn nao chờ ta nói

Chỉ cần dành ra ba phút mỗi ngày là bạn có thể bắt đầu cầu nguyện với Thiên Chúa rồi. Ngài chờ đợi để nghe bạn đấy!
Thiên Chúa nôn nao chờ ta nói
Chỉ cần dành ra ba phút mỗi ngày là bạn có thể bắt đầu cầu nguyện với Thiên Chúa rồi. Ngài chờ đợi để nghe bạn đấy!

Văn sĩ John Fischer đã chia sẻ về một trong những tật xấu nhất của ông: mỗi khi các con ông khoe với ông về một điều gì đó mà chúng vừa mới phát hiện được, ông thường trề môi bảo rằng chuyện đó xưa như trái đất.

Vợ ông, ngược lại, luôn luôn cảm thấy thích thú mỗi khi bà nghe một điều chi đó "mới". Miệng bà há hốc, mắt bà mở rộng - xem chừng bà sửng sốt lắm. Suốt một thời gian dài, Fischer nghĩ rằng vợ mình chỉ giả bộ ngạc nhiên như thế - và chắc chắn là rốt cuộc bọn trẻ sẽ nhận ra. Nhưng dần dần ông thấy rõ là vợ mình không hề đóng kịch, bà ấy thực sự cảm nhận một điều gì đó mới mẻ xuyên qua những khám phá của bọn trẻ.

* * *

Fischer viết

- "Thiên Chúa cũng vậy, Ngài là Đấng toàn năng toàn trí; nhưng Ngài vẫn háo hức lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì Ngài chưa bao giờ nghe những lời ấy trong một thể cách hoàn toàn giống với thể cách bày tỏ của ta. Mỗi người chúng ta hoàn toàn độc đáo; vì thế cuộc sống, kinh nghiệm và đức tin mà mỗi người chúng ta diễn tả với Thiên Chúa thì không bao giờ cũ."

Chỉ cần dành ra ba phút mỗi ngày là bạn có thể bắt đầu cầu nguyện với Thiên Chúa rồi. Ngài chờ đợi để nghe bạn đấy!

Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh. (Is 54,5)

* * *

Lạy Chúa chí ái, xin giúp con nghe được tiếng Ngài trong sâu thẳm lòng con.

Sưu tầm

+ Hãy trút cả cho Người

Ðừng để những thử thách trong đời làm cho bạn nghi ngờ Chúa. Nhưng luôn luôn tin rằng Chúa yêu thương bạn trong nghịch cảnh cũng như trong thuận cảnh. đọc tiếp ...