Skip to main content

Dùng thời gian

Biết dành thời giờ để cầu nguyện, đó là con đường trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa.
Dùng thời gian
Biết dành thời giờ để cầu nguyện, đó là con đường trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa.

Biết dành thời giờ để làm việc,
đó là chìa khoá của sự thành công.
Biết dành thời giờ để suy tư,
đó là suối nguồn của sức mạnh.
Biết dành thời giờ để thư giản,
đó là bí quyết của sự tươi trẻ.

Biết dành thời giờ để sống,
đó là nền tảng của sự khôn ngoan.
Biết dành thời giờ để vui cười,
đó là khúc nhạc của tâm hồn.
Biết dành thời giờ để trở nên dễ thương,
đó là con đường của hạnh phúc.
Biết dành thời giờ để quan tâm người khác,
đó là phương thuốc của tính ích kỷ.
Biết dành thời giờ để cầu nguyện,
đó là con đường trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa.

Nguyên văn: Prends le temps
Tác giả: Vô Danh
Bản dịch Việt ngữ: Lm Phạm Quang Long
Sưu tầm từ : http://conglyvahoabinh.org/dung-thoi-gian/2013/02/