Skip to main content

Còn ai nữa để Ta tha thứ?

Thiên Chúa không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta , mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta.
Còn ai nữa để Ta tha thứ?
Thiên Chúa không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta , mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta.

Hành hương đến thánh địa Mecca, một thầy đồng đạo Hồi sung sướng thấy không có mấy khách hàng hương tại đền thờ khi ông đến đó và như thế ông có thể khấn nguyện thoả thích.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện đạo đức theo luật buộc, ông quỳ gối úp mặt xuống đất và nói, “Lạy Đấng Allah! Con chỉ ao ước một điều trong đời, xin ban cho con được ơn không bao giờ lại lỗi phạm tới Ngài”.

Nghe thế, Đấng Toàn Năng cười vang mà nói, “Mọi người đều cầu xin như thế. Nhưng nếu Ta ban cho mọi người ơn này, thì nói Ta nghe, còn ai nữa để Ta tha thứ?”.

Khi người ta hỏi một tội nhân về thói bạo dạn của anh lúc vào đền thờ, anh trả lời, “Không ai mà trời không che, chẳng ai mà đất không chở – và Chúa, Ngài không phải là đất là trời cho mọi người sao?”.

Trích từ cuốn: BAY LÊN ĐI!
Nguyên tác: Taking Flight
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)